Administratieve vereenvoudiging

De administratieve lasten voor burgers, zelfstandigen, ondernemingen, bedrijven en verenigingen moeten naar omlaag. 

Samen met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) werkt Theo Francken aan een Federaal Plan voor Administratieve Vereenvoudiging. 

Concreet gaat het vaak om de afschaffing van overbodige attesten zoals voor de BTW-verlaging bij renovatieprojecten en een betere concentratie van gegevens in centrale databanken die makkelijk toegankelijk zijn voor alle overheidsdiensten die er toegang tot nodig hebben.

Meer info over de DAV en de activiteiten rond administratieve vereenvoudiging vindt u hier.

Nieuws over dit onderwerp

Door Theo Francken op 22 juni 2017, over deze onderwerpen: Administratieve vereenvoudiging

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus en staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken lanceren vandaag een omvangrijk plan voor administratieve vereenvoudiging voor de KMO’s. Ze willen het leven vergemakkelijken van de kleine en middelgrote …