De parade op 21 juli? Ja, maar geef defensie weer een toekomst!

Door Karolien Grosemans, Theo Francken, Bert Maertens, Karolien Grosemans op 20 juli 2011, over deze onderwerpen: Defensie, Leger

Een eskader cuirassiers te paard, de bemanning van een eindeloze reeks gloednieuwe tanks, honderden soldaten in kleurige uniformen… Ze denderden een week geleden op 'Quatorze Juillet' met opgeheven hoofd over de Champs Elysées. Een vage herinnering aan de oude Franse glorie.

Op 21 juli is het aan het Belgisch leger om in de straten van Brussel enige indruk na te laten bij de toeschouwers. Het leger werd altijd beschouwd als het laatste symbool van nationale soevereiniteit waar niet aan geraakt mocht worden. Het is een visitekaartje van een staat waarin zowel het verleden, het heden en de toekomst, worden weerspiegeld. Tout va très bien, Madame la Marquise!

Maar net zoals bij wel meer zaken in dit land, loopt bij Defensie nogal wat verkeerd. Het afgelopen jaar maakten de noodkreten van de legertop duidelijk dat er dringend moet worden ingegrepen. Anders dreigt het leger te imploderen, onder druk van de budgettaire en personeelsproblemen. Ook het draagvlak bij de bevolking ebt weg. Ondanks de radicale hervormingen en het nieuwe takenpakket voor Defensie is het imago van het leger er niet op vooruit gegaan.

Edoch, defensie heeft zijn nut niet verloren, ook al wordt ons grondgebied niet meer rechtstreeks bedreigd zoals tijdens de Koude Oorlog. Neen, vandaag trekken onze militairen naar het buitenland, naar Afghanistan, Congo, Libië en Libanon om internationale engagementen na te komen, sommigen al risicovoller dan anderen. Toch is respect vaak ver zoek.

Het is dan ook geen toeval dat Defensie bij besparingsrondes steevast op de eerste rij staat. Dat was in het verleden zo en - als we de nota van formateur Di Rupo mogen geloven - het zal in de toekomst ook zo zijn. En, wat erger is, geen haan, Waalse of Vlaamse, die ernaar kraait. Behalve de VS dan, die het stilaan beu zijn om jaarlijks driekwart van het totale NAVO-budget te moeten torsen… Defensie zit budgettair op het tandvlees. Zolang de personeelskosten 70% van de middelen opslorpen, blijven te veel investeringsdossiers liggen. En zonder nieuw materieel komt de veiligheid van onze jongens en meisjes onder druk. Als bij wonder zijn er de laatste jaren geen Belgische soldaten gesneuveld, maar met de huidige minimale investeringsmarge zal ons geluk ooit op zijn.

Toekomstvisie

Als we ook in de toekomst een loyale internationale partner willen zijn, moeten we de draad weer opnemen en opnieuw investeren in Defensie. Ook al heeft de N-VA niet meteen het imago van een partij die de Belgische symbolen in ere houdt, dat weerhoudt er ons niet van om een weldoordachte toekomstvisie voor Defensie te ontwikkelen.

Deze visie kan worden samengevat onder drie speerpunten: de jaarlijkse afkalving van het defensiebudget moet stoppen! Defensie is de beste leerling van de klas voor het verplichte vak besparen. Het vet is weggesneden, er zijn al te veel spieren geraakt. Laat de andere beleidsdomeinen nu maar eens een inhaalbeweging maken in plaats van bij Defensie de slagader door te snijden.

Ten tweede willen we werk maken van een nieuw rekruteringsconcept. Een korte loopbaan met toekomstgaranties moet Defensie aantrekkelijker maken voor jongeren. Na deze loopbaan moeten de (ex-)militairen een prioritaire behandeling krijgen bij het solliciteren voor functies bij bijvoorbeeld politie, brandweer, of bewakingsfirma’s, zoals bijvoorbeeld in Luxemburg.

Ten derde moet er zo snel mogelijk een eengemaakt Beneluxleger of een "leger van de Lage Landen" opgericht worden. We hebben dezelfde problemen: krimpend budget, noodzaak aan nieuwe investeringen, vergrijzing… en staan voor identieke uitdagingen: transformatie, opleiding, aanwerving, buitenlandse operaties. Een integratie van onze drie legers is het enige juiste antwoord. Met een Beneluxleger rationaliseren en stroomlijnen we de werking en de middelen, maar kunnen we ook een katalysator vormen voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie.

Alleen met deze ingrepen kunnen we de toekomst van ons leger garanderen en onze internationale militaire ambities behouden. Defensie blijft ook in de toekomst onontbeerlijk. Dat staat voor de N-VA buiten kijf. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en de solidariteit met de internationale gemeenschap blijven tonen. Daar is een dynamisch, modern en fit Beneluxleger voor nodig.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is