Het leger van de Lage Landen

Door Karolien Grosemans, Theo Francken, Jan Jambon, Karolien Grosemans, Karl Vanlouwe op 23 mei 2011, over deze onderwerpen: Defensie, Benelux-defensie, Federale begroting, Leger

Deze week vond de stemming over de federale begroting 2011 plaats. Voor de eerste keer in de geschiedenis van dit land gebeurde dit in lopende zaken.

Hoewel deze regering nog steeds het vertrouwen niet kreeg van de Kamer en bijgevolg met de handrem op bestuurt, werden er enkele spitante debatten gevoerd. Vooral het defensiedebat sprong hierbij in het oog.

Tandvlees

Defensie zit al jaren op haar tandvlees. Bij elke besparingsronde wordt er eerst naar de portefeuille Landsverdediging gekeken. Met 1,2% defensie-uitgaven t.o.v. het BBP blijven we het zwakke broertje binnen de NAVO. De NAVO-norm van 2% is verder weg dan ooit, de politieke wil om hieraan iets te verhelpen eveneens. Om het met de woorden van Minister De Crem te zeggen: “There is no more money, er is geen geld, Il n’y a plus de l’argent.” Het feit dat de verhouding tussen personeels-, werkings- en investeringsuitgaven totaal scheefgetrokken is, maakt het geldgebrek nog pijnlijker.

Zolang de personeelskosten 70% van de middelen opslorpen, blijven te veel investeringsdossiers liggen. Er is te weinig geld voor geplande aankopen van nieuw legermaterieel. Dat geeft de minister van Defensie trouwens zelf toe. Velen houden hun hart vast voor de noodzakelijke maar peperdure vervanging van onze F16’s over enkele jaren. Willen we een loyale NAVO-bondgenoot blijven en onze internationale engagementen bestendigen, moeten er keuzes gemaakt worden. De secure uitvoering van het transformatieplan is daar een goed voorbeeld van.

Trendbreuk

Maar er is meer nodig. Willen we Defensie echt meer zuurstof geven, moeten we nu durven veranderen. Daarom pleit de N-VA voor een radicale trendbreuk met het verleden. Enkel door de oprichting van een volledig samengesmolten BENELUX-leger of Leger van de Lage Landen tegen 2015, kunnen we Defensie een toekomst geven. We staan niet alleen met deze visie. Ook vakbondsleider Manu Jacob en defensie-expert Prof. Luc De Vos pleiten onomwonden voor deze schaalvergroting.

In beweging

Dit idee is des te realistischer, net omdat België en Nederland al jaren heel nauw samenwerken op het vlak van defensie. Zo is onze marinecomponent de facto al samengesmolten en vroeg de Nederlandse Defensie nog deze week om de overplaatsing van een aantal militaire transportvliegtuigen naar Melsbroek. De geesten zijn duidelijk aan het rijpen.

We kampen immers met dezelfde problemen (krimpend budget, noodzaak aan nieuwe investeringen, vergrijzing …) en uitdagingen (transformatie, opleiding, aanwerving, buitenlandse operaties …). Elke defensie-expert kijkt dan ook reikhalzend uit naar de beleidsbrief die de Nederlandse defensieminister Hans Hillen midden juni presenteert in de Tweede Kamer.

Voortrekkersrol

De BENELUX lag aan de basis van de Europese Unie, het grootste politiek samenwerkingsverband ter wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat we met de oprichting van het Leger van de Lage Landen opnieuw de grote voortrekkers kunnen worden van een Europese Defensiemacht. Door de koudwatervrees van de groten is het aan de kleintjes om het goede voorbeeld te geven.
De N-VA roept minister De Crem op om een ‘coalition of the willing’ te smeden om deze plannen te verwezenlijken en zo de toekomst van onze Defensie op lange termijn veilig te stellen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is