Kentering in asiel- en migratiebeleid werpt eerste vruchten af

Door Theo Francken op 22 juli 2015, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Verandering
Kentering in asiel- en migratiebeleid werpt eerste vruchten af

Staatssecretaris Theo Francken heeft de statistieken van zijn asiel- en migratiebeleid in de eerste zes maanden van 2015 voorgesteld. Het aantal aanvragen voor economische en studiemigratie bleef min of meer stabiel, met meer positieve beslissingen dan negatieve. Het aantal aanvragen voor gezinshereniging steeg licht, maar humanitaire en medische regularisatie-aanvragen daalden fors. Dat duidt erop dat de procedures weer gebruikt worden waarvoor ze bestemd waren.

Opvallend is verder dat in 2015 minder asielzoekers vrijwillig terugkeerden naar het land van herkomst en dat de dossierachterstand bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geleidelijk wordt weggewerkt.

Vrijwillige terugkeer asielzoekers valt terug

De eerste zes maanden van 2015 keerden 1.419 asielzoekers vrijwillig terug naar hun land van herkomst, tegenover 1.803 tijdens dezelfde periode in 2014. “Die daling is deels het gevolg van een hoger aantal erkenningen van asielzoekers”, verklaart staatssecretaris Francken. Hij wil nu meer gaan samenwerken met gemeentebesturen om mensen zonder verblijfsrecht, vooral in grote steden, erop te wijzen dat een vrijwillige terugkeer beter is dan leven in de illegaliteit, waarbij je blootstaat aan huisjesmelkers en geen ‘wit werk’ kan verrichten. Het aantal personen dat gedwongen terugkeerde naar het land van herkomst steeg in de eerste zes maanden van 2015 met 339 ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

Aantal beroepsdossiers slinkt

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) heeft dit jaar meer beroepsdossiers weggewerkt dan dat er nieuwe beroepen zijn binnengelopen. Die tendens is zichtbaar bij zowel asielaanvragen als bij migratiedossiers. “De kentering is ingezet want de achterstand bij de RVV was een zorgenkind", zegt een tevreden staatssecretaris Theo Francken, die efficiëntere beroepsprocedures, extra middelen en de creatie van ‘inhaalcellen’ aanhaalde als maatregelen die helpen om de achterstand weg te werken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is