Maak kennis met de N-VA-spelers in de federale ploeg

Door Jan Jambon, Johan Van Overtveldt, Steven Vandeput, Elke Sleurs, Theo Francken, Siegfried Bracke op 11 oktober 2014, over deze onderwerpen: Infografieken, NV-A, Verkiezingen 2014
Maak kennis met de N-VA-spelers in de federale ploeg

De N-VA levert drie ministers en twee staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen die regeringsploeg. Het gaat om belangrijke bevoegdheden als Binnenlandse Zaken, Financiën, Defensie en Openbaar Ambt. Daarbovenop levert de N-VA ook de nieuwe Kamervoorzitter.

Jan Jambon (54) wordt niet alleen vicepremier maar ook minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen. Jan zetelt al sinds 2007 in de Kamer. Sinds 2008 leidt hij daar als voorzitter de N-VA-fractie in goede banen. Jan woont in Brasschaat, waar hij sinds 2013 ook burgemeester is.

Johan Van Overtveldt (59) wordt minister van Financiën. Voor die functie kan hij bogen op een ruime financieel-economische expertise. Voor hij eind 2013 lid werd van de N-VA, was Johan hoofdredacteur van het zakenblad ‘Trends’. Bij de jongste Europese verkiezingen behaalde hij als kersvers lijsttrekker meteen een zetel in het Europees Parlement.

Steven Vandeput (47) wordt minister van Defensie en Ambtenarenzaken. Sinds 2010 vertegenwoordigt hij de N-VA in de Kamer. Daar spitste hij zich toe op belangrijke technische dossiers inzake mobiliteit, meer bepaald de NMBS, begroting, wetenschap en technologie.

Elke Sleurs (46) wordt als staatssecretaris bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. In 2010 werd Elke rechtstreeks verkozen tot senator. Sinds 25 mei zetelt ze in het Vlaams Parlement en de hervormde Senaat. Als gynaecologe is gezondheidszorg haar prioriteit. Ethische dossiers zoals euthanasie, abortus, draagmoederschap en orgaandonatie volgt Elke op de voet. Sinds 2012 is ze ook actief in de Gentse gemeenteraad.

Theo Francken (36) mag als staatssecretaris aan de slag met de bevoegdheden Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. Als Kamerlid blinkt hij sinds 2010 uit in domeinen zoals asiel en migratie, defensie en het koningshuis. Op zijn initiatief is onder meer de wet rond gezinshereniging verstrengd, de snel-Belgwet afgeschaft en betalen de leden van de koninklijke familie eindelijk ook belastingen. In 2012 werd Theo burgemeester in zijn geboortedorp Lubbeek.

Siegfried Bracke (61) wordt de nieuwe Kamervoorzitter. Na een lange carrière als politiek journalist bij de VRT, zette hij in 2010 de stap naar de N-VA. Sinds dat jaar zetelt hij ook in de Kamer, waar hij zich onder meer onderscheidde als pensioenspecialist. In 2012 trok Siegfried de gemeenteraadslijst in zijn geboortestad Gent, waar de N-VA de tweede politieke formatie werd. Eind 2013 nam hij er ook het fractievoorzitterschap op zich.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is