N-VA ontvangt enige jezidi-parlementslid uit Irak: “Stop geweld IS!”

Door Zuhal Demir, Peter De Roover, Theo Francken, Karl Vanlouwe op 11 september 2014, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken, Koerden
N-VA ontvangt enige jezidi-parlementslid uit Irak: “Stop geweld IS!”

Zuhal Demir, Peter De Roover, Theo Francken en Karl Vanlouwe, die als Kamerlid voor de N-VA de groeiende problematiek van moslimextremisme op de voet volgen, ontvingen op het N-VA-partijsecretariaat in Brussel een delegatie Koerden uit Noord-Irak. Het lot van de religieuze minderheden in die regio is des te pijnlijker voor de jezidi’s, overwegend Koerden, die onder het barbaarse schrikbewind van de Islamitische Staat (IS) met uitroeiing worden bedreigd.

Hoe schrijnend de situatie in Noord-Irak precies is, bleek uit de getuigenis van Vian Dakhil, de enige vertegenwoordiger van de jezidi’s in het Iraakse parlement. Mede door haar emotioneel optreden en haar persoonlijk engagement, op gevaar van eigen leven, is deze dame zowat het symbool geworden van de strijd van de onderdrukte jezidi’s tegen de IS-terreur.

Vian Dakhil verstrekte de N-VA-parlementsleden informatie uit de eerste hand, meer bepaald over de ontvoeringen van meisjes en vrouwen door IS-strijders, en gaf ook de nodige toelichting bij het lopende conflict. Tot slot riep zij hen op om doortastende maatregelen te nemen om het geweld van IS te stoppen en de radicalisering van moslims tegen te gaan. Een oproep die niet in dovemansoren viel bij onze parlementsleden. “De N-VA vindt het de verantwoordelijkheid en zelfs de plicht van de internationale gemeenschap om bedreigde bevolkingsgroepen te beschermen tegen genocide en etnische zuivering. In woord én daad”, sprak Theo Francken. “Ook de Belgische regering mag niet passief blijven toekijken bij daden van extreme agressie. Als het erop aankomt, moeten ook wij onze verantwoordelijkheid opnemen en onze woorden omzetten in concrete daden“, besloot hij.

Geen schuldig verzuim
Vorige maand vestigde de N-VA al meermaals de aandacht op het lot van de etnische en religieuze minderheden in Irak en Syrië. Zowel België als Europa dreigden toen immers te verzaken aan hun morele, legale en politieke plicht tot bescherming van die minderheden. Nochtans kunnen we in het geval van de jezidi’s in Noord-Irak duidelijk aangeven wie de agressor is en wie het slachtoffer, zoals ook Zuhal Demir en Peter De Roover toen opmerkten in een open brief aan aftredend minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is