Opvang asielzoekers: regering voorziet in overbruggingscapaciteit

Door Theo Francken op 15 augustus 2015, over deze onderwerpen: Asiel
Opvang asielzoekers: regering voorziet in overbruggingscapaciteit

In afwachting dat de 2.500 voorziene extra opvangplaatsen in kazernes in orde worden gebracht, wil de regering de opvang van asielzoekers al kunnen verzekeren. Daarom creëert zij tijdelijk bijkomende opvangplaatsen onder de  vorm van mobiele wooneenheden op de terreinen van Fedasil, het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. “Zo zorgen we ervoor dat er volgende week geen mensen op straat moeten slapen”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Dankzij de inzet van mobiele wooneenheden kan ons land in totaal aan een 900-tal personen bed, bad en brood bieden. Zij genieten geen financiële hulp, net als de andere asielzoekers in onze opvangcentra, en krijgen dezelfde begeleiding. De mobiele eenheden worden opgebouwd door de Civiele Bescherming in samenwerking met Defensie en het Rode Kruis. “Met deze beslissing tonen we opnieuw dat we bijzonder snel ingrijpen”, aldus Francken.

Task Force Opvang

Omdat de sterk verhoogde instroom van asielzoekers uit conflictgebieden zoals Syrië en Irak aanhoudt, richt de regering nu ook een speciale Task Force Opvang op. Die moet de snel veranderende toestand op het terrein van nabij opvolgen, zodat de regering tijdig en met grondige kennis van zaken haar verantwoordelijkheid kan nemen. De Task Force wordt voorgezeten door het kabinet Francken en omvat het kabinet van de Eerste Minister, de kabinetten van de vicepremiers en van de direct betrokken ministers (o.a. Defensie en Begroting), aangevuld met experts van de administratie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is