Opvangbudget asiel stijgt naar ongekende hoogtes, terwijl terugkeerbudget daalt. “Dweilen met de geldkraan open.”

Door Theo Francken, Darya Safai op 24 mei 2022, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Federale begroting

Bij de jaarlijkse begrotingscontrole kwam ook het budget van het asiel- en migratiebeleid van de federale regering ter sprake. En die budgetten ogen niet al te fraai. Het opvangbudget voor asielzoekers schiet de hoogte in, terwijl het terugkeerbudget wordt verlaagd. “Het zoveelste gevolg van een totaal verkeerd asielbeleid”, zeggen Kamerleden Theo Francken en Darya Safai.

Het opvangbudget voor asielzoekers stijgt met 110 miljoen euro extra bovenop de 423 miljoen euro die begin dit jaar werd geraamd. Daarnaast krijgt Fedasil via de interparlementaire provisie zo’n 148 miljoen euro extra. “Staatssecretaris Mahdi moffelt het bedrag met andere woorden weg in een aparte budgettering, zodat het minder opvalt dat hij de kosten niet meer onder controle heeft”, duidt Kamerlid Darya Safai. Mahdi gaf in de commissie Asiel en Migratie schoorvoetend toe dat hij niet anders kon, gezien de instroom van asielzoekers maar blijft stijgen.

Falend terugkeerbeleid

Een ander opvallend element is dat het terugkeerbudget met zo’n 1,6 miljoen euro verlaagd wordt. Het terugkeerbeleid van staatssecretaris Mahdi laat nochtans te wensen over. Hij haalt met moeite de helft van de cijfers onder het beleid van voormalig staatssecretaris Francken, die jaarlijks om en rond 10.000 lagen.

Tienpuntenplan

Theo Francken en Darya Safai besluiten dan ook het asielbeleid compleet verkeerd is. “We moeten onze wetgeving op vlak van gezinshereniging eindelijk strenger maken. Daarnaast moeten we een tijdelijke stop zetten op de gezinshereniging voor subsidiair beschermden en moeten we quota invoeren. Ten slotte moeten we werk maken van forse ontrading en een asiel- en migratiebeleid naar  Australisch model invoeren. Wij hebben een tienpuntenplan in de Kamer neergelegd om dit mogelijk te maken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is