Opvangplaatsen kandidaat-vluchtelingen verder afgebouwd

Door Theo Francken op 11 december 2014, over deze onderwerpen: Asiel, Verandering
Opvangplaatsen kandidaat-vluchtelingen verder afgebouwd

De federale regering zal volgend jaar 2 057 opvangplaatsen voor kandidaat-vluchtelingen afbouwen. 845 hiervan worden omgevormd tot bufferplaatsen voor eventuele toekomstige opvangcrisissen, de overige 1 212 worden effectief gesloten. De snellere asielprocedure en de gedaalde bezettingsgraad maken een herziening van het huidige opvangmodel noodzakelijk.

Met dit afbouwplan brengt de regering het aantal opvangplaatsen terug naar het normale niveau van vóór de opvangcrisis. Dat is nodig want anno 2014 staan 4 000 opvangplaatsen leeg. Een efficiënt en flexibel opvangnetwerk, dat dankzij de voorziene buffercapaciteit beter bestand is tegen een toekomstige crisis, is de doelstelling. Uiteindelijk zullen er nog 18 829 plaatsen overblijven, waarvan 16 636 effectieve plaatsen en 2 193 bufferplaatsen.

Volgens het regeerakkoord moet de opvang bovendien bij voorkeur collectief gebeuren. Individuele opvang wordt prioritair voorbehouden voor kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, niet begeleide minderjarige vreemdelingen en kandidaat-vluchtelingen met een grote kans op erkenning.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is