Is Patrick Janssens naïef of gewoon wat vergeetachtig?

Door Liesbeth Homans, Theo Francken op 17 augustus 2011, over deze onderwerpen: Asiel, Justitie, Preventie, Veiligheid

Liesbeth Homans en Theo Francken reageren op de uitspraken van Antwerps burgemeester Patrick Janssens na de drugsrellen in de Seefhoek.

'Illegalen die criminele feiten plegen, moeten worden ondergebracht in gesloten centra, met als enige optie de terugkeer naar hun land van herkomst." Dat was het antwoord dat Antwerps burgemeester Patrick Janssens gisteren in zowat alle kranten gaf op de vraag hoe hij de drugshandel in Antwerpen Noord en de Seefhoek, die voornamelijk gerund wordt door illegale dealers, wil gaan aanpakken. Janssens nu een late bekeerling noemen, zou niet correct zijn. Dat doen we dus ook niet.

Reeds in 2008 sloot de burgemeester van Antwerpen immers een akkoord met toenmalig minister van Migratie Annemie Turtelboom en de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), zodat illegale drugsdealers onmiddellijk nadat ze werden gevat door de politie uit het land zouden kunnen worden gezet.
Bedoeling was dat DVZ iedere dag twee plaatsen zou vrijhouden in de gesloten centra voor illegale drugsdealers uit Antwerpen, zodat ze ook meteen uitgewezen konden worden.

Een goed plan, maar intussen zijn we zowat drie jaar verder en blijkt het akkoord met DVZ een lege doos. Honderden dealende illegalen kregen Antwerpse boeien om. Slechts enkelen werden door DVZ gerepatrieerd. Huidig minister van Migratie Melchior Wathelet steekt bij dit alles de handen in de lucht. Meer nog, hij maakt van elk klein succesje een goednieuwsshow, ook al is het dweilen met de kraan open. Met de leidingen lekgeslagen ondertussen.

Met de grove borstel

De stad nam daarop zelf haar maatregelen. Het beruchte De Coninckplein werd leeg geveegd. Met succes, zo leek het. Maar de dealers nestelden zich vervolgens netjes in de omliggende straten waar ze vandaag , en plein public en met steeds meer , verder werken. Dit leidde ertoe dat moegetergde bewoners en handelaars, die met hun spaarcenten de buurt nog een (laatste) kans willen geven, onlangs zowat het recht in eigen hand namen. Een noodkreet voor echte oplossingen en een langetermijnbeleid (met rechten en plichten) voor hun buurt die ze niet aan criminelen willen afgeven.

Wijzen wij de voorstellen van Patrick Janssens af? Neen, maar sta ons toe enige twijfel te hebben bij de afspraken die reeds in 2008 het leven zagen. Deze afspraken werden immers niet nageleefd. Het aantal verwijderingen bleef minimaal. Zij maakten van de Seefhoek allesbehalve een 'save-hoek'. Janssens is, zoals eerder gezegd, allesbehalve een late bekeerling, maar misschien toch een beetje naïef of minstens wat vergeetachtig.

Voor de N-VA moet er meer gebeuren. Wie criminele feiten begaat, moet daarvoor opgepakt en bestraft worden. Dat moet opnieuw de logica zelve worden, en dat is het al jaren niet meer het geval in Antwerpen Noord. Ook door de Seefhoek zullen we met de grove borstel moeten. Bovendien moet er een buurtinformatienetwerk (BIN) opgericht worden. Een heuse burgerwacht lijkt ons geen goed idee, maar een BIN dat in samenwerking met de politie een controlefunctie uitoefent. Dit zou veel van de bestaande frustratie en problemen kunnen wegnemen en zou een echte aanzet betekenen voor een correct en kordaat beleid.

Onleefbare stad

Daarnaast moet wie hier illegaal is, simpelweg het land uitgezet worden.
Daar zijn geen aparte centra voor nodig, daar ligt het probleem niet. Het probleem ligt al jaren bij het gebrek aan samenwerking en gebrek aan politieke wil om van terugkeer - vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet - een effectief sluitstuk van het migratiebeleid te maken.

Een migratiepolitiek voeren zonder een degelijk en doordacht terugkeerbeleid, maakt van een stad als Antwerpen immers een onleefbare stad. Daarom pleit de N-VA voor de heroprichting van de Taskforce Terugkeer, zowel op politiek als op ambtelijk niveau (justitie, politie, Fedasil, DVZ, luchthavenpolitie,.). Onder Paars heeft dit enkele jaren gewerkt, maar het stierf uiteindelijk net zoals zoveel principes in die periode een stille dood. Ook moet de samenwerking tussen de verschillende EU-lidstaten geoptimaliseerd worden. Waarom kan België haar illegale Algerijnen niet repatriëren via Frankrijk? Frankrijk heeft, in tegenstelling tot België, immers wel een terugnameakkoord met Algerije.

Andere maatregelen die effect zouden hebben op het veld zijn het invoeren van het principe om nooit meer dan één bevel om het grondgebied te verlaten uit te reiken. Word je nadien opnieuw betrapt, rest er enkel nog een onmiddellijke gedwongen verwijdering. Voor wie criminele feiten heeft gepleegd, moet de mogelijkheid om de gevangenisdetentie met enkele dagen te verlengen tot de dag van de effectieve verwijdering heringevoerd worden. En sowieso moeten er veel betere afspraken komen tussen de gevangenisdirecteurs en de directeurs van de gesloten centra voor illegalen.

Willen we buurten als Antwerpen Noord en de Seefhoek leefbaar maken en houden, dan is een humaan maar kordaat terugkeerbeleid een noodzaak. Omdat niet alles op stadsniveau geregeld kan worden, maar de problemen daar wel prangend zijn, vraagt de N-VA dat de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samenkomt zodat er snel werk kan worden gemaakt van echte oplossingen in plaats van het gedwongen dweilen met de kraan open.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is