Plan PS-minister Dedonder voor militaire kwartieren: handig overzichtje maar geen beleidsvisie

Door Theo Francken op 25 oktober 2021, over deze onderwerpen: Leger
Theo Francken

De N-VA-Kamerfractie nam kennis van het ‘Nieuwe spreidingsplan militaire kwartieren’ dat door de Ministerraad werd goedgekeurd. Opvallend: het plan is noch ‘nieuw’, noch bevat het een verdere ‘spreiding’, zo stelt Kamerlid Theo Francken. “Een handig overzichtje voor de pers van al wat in stelling staat, maar zeker geen beleidsdocument voor de komende jaren.”

Het rationaliseren van Defensie en het sluiten van kazernes is al jaren een gevoelige kwestie. Sinds de Koude Oorlog moest Defensie al afscheid nemen van vele van zijn historische kazernes en domeinen. Dat zijn vaak weinig populaire beslissingen, omdat zowel actieve militairen als veteranen er vaak hun leven rond hebben opgebouwd. Ze staan centraal in de gemeenschap en zijn hun bron van trots en verbondenheid.

Dedonder schuift moeilijke oefening voor zich uit

Electoraal is het dan ook minder interessant om verder nog te snijden in het bestand van Defensie, maar vaak wel noodzakelijk, omdat het voor een kleiner leger niet interessant is om een groot patrimonium van lege sites aan te houden. Het was dus een bittere pil die vele Defensieministers voor minister Dedonder moesten nemen. Met het ‘nieuwe’ plan merken we echter dat minister Dedonder hiervoor bedankt en dat deze regering de moeilijke herverdelingsoefening opnieuw doorschuift naar de volgende.

Minister hakt geen knopen door

Theo Francken mist visie in het plan. “Het plan ligt in lijn met de strategische visie van minister Vandeput, tot zover het goede nieuws. Maar ik kan niet anders dan opmerken dat het uitblinkt in de onbeslistheid. Minister Dedonder werkt met het kleinste scalpel dat ze kon vinden en hakt uiteindelijk geen knopen door. In de plannen die sinds paars-groen genomen werden is geen sprake van een echte verdere “spreiding” van Defensie. Integendeel zelfs, twee nieuwe kazernes zouden de deuren moeten openen, zonder dat het duidelijk is hoe deze moeten ingevuld worden en welke bestaande sites hiervoor moeten sneuvelen, ik vrees dat het de volgende ploeg zal zijn die dit moet aankondigen.”

Hoop op meer transparantie over militair hospitaal

“Het dossier van het militair hospitaal blijft ook aanslepen”, vult Kamerlid Darya Safai aan. “Een deadline wordt nu op 2030 geplakt, maar de plannen van de minister blijven vaag en onduidelijk. We zijn tegen de creatie van een medische hub die de strategische site in Neder-Over-Heembeek overdraagt aan een van de Franstalige PS-ziekenhuizen van Brussel en de medische component aan hun ondergeschikt maakt. Ik hoop vooral op meer transparantie hierover van de minister, die achter de schermen toch duidelijk aan het onderhandelen is.”

Project Charleroi op de rails, maar wat met Oost-Vlaanderen?

“Kazernes van de toekomst, het enige dat we met zekerheid weten, is dat het project Charleroi op de rails staat en gerealiseerd zal worden met behulp van de Waalse regering. Dat de site Oost-Vlaanderen nog steeds een groot vraagteken is, baart mij zorgen”, aldus Peter Buysrogge. “We weten van de minister dat ze enkel met Aalst en Aalter gesproken heeft, maar vooral verwacht dat het initiatief van de Oost-Vlaamse gemeenten zelf zal komen. Ik hoop toch op meer assertiviteit en duidelijkere deadlines van de minister, anders vrees ik dat de plannen van “Kwartier Noord” wel eens in de diepvries zullen komen, terwijl de zogenaamde “Kwartier Zuid” in Charleroi verder uitgewerkt wordt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is