Regering neemt extra maatregelen voor streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid

Door Theo Francken op 28 augustus 2015, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel
Regering neemt extra maatregelen voor streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid

De ministerraad heeft een nieuw pakket aan maatregelen goedgekeurd om een humane opvang van asielzoekers te verzekeren, te waken over een snelle afhandeling van de asieldossiers en de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers te versterken. “Met bijkomende opvangmaatregelen houdt de regering de fors gestegen instroom van asielzoekers onder controle en vermijden we dat gezinnen met kinderen op straat komen te staan”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Daarnaast zorgen extra doorstroom- en terugkeermaatregelen voor een correct en coherent asiel- en migratiebeleid.”

De geopolitieke context is zeer slecht: we worden geconfronteerd met de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Zo steeg het aantal asielaanvragen van 1280 in april naar meer dan 4500 deze maand. Uitzonderlijke situaties vergen uitzonderlijke maatregelen. Daarom besliste de regering om 5000 extra plaatsen te creëren bij de bestaande opvangpartners en via een overheidsopdracht bij hoogdringendheid. Via Artsen Zonder grenzen, Rode Kruis en Croix Rouge komen daar nog eens 1600 noodplaatsen bij. En de 900 tijdelijke plaatsen in de mobiele eenheden worden verlengd. Dat brengt de totale opvangcapaciteit voor dit jaar op ruim 28.000 plaatsen. Ook het bestek van de raamovereenkomst voor 10.000 bufferplaatsen via gunning krijgt groen licht. Dat is belangrijk met het oog op de langere termijn.

Snelheid is cruciaal

Naast die nieuwe opvangmaatregelen dringen er zich ook extra doorstroommaatregelen op. Om een snelle afhandeling van de asieldossiers te kunnen blijven verzekeren, maakt de regering bijkomende middelen vrij voor de aanwerving van personeel voor het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Om de uitstroom uit de asielcentra te kunnen verzekeren, zijn snelle en korte procedures immers van cruciaal belang. Bovendien kan de uitgeprocedeerde asielzoeker zo sneller voorbereid worden op een terugkeer naar het land van herkomst, wat de kans op het indienen van onnodige bijkomende procedures verkleint.

Terugkeer versterken

Behalve een snelle doorstroom is ook een versterking van de terugkeer noodzakelijk. Zestig procent van de asielzoekers wordt erkend, wat ook inhoudt dat de overige veertig procent ons land moet verlaten. Een deel zal dat uit eigen beweging of vrijwillig doen, maar bij een belangrijk deel zal dat gedwongen moeten gebeuren. Daarom wil de regering ook de diensten van de DVZ versterken die instaan voor de opvolging van die terugkeerdossiers. “Terugkeer is een noodzakelijk sluitstuk van een correct en coherent migratiebeleid”, stelt Francken. “Wie onze bescherming nodig heeft, zal die krijgen. Maar voor personen waarvan de onafhankelijke asielinstantie, het CGVS, oordeelt dat zij geen aanspraak kunnen maken op de vluchtelingenstatus, is terugkeer de enige optie. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet”, besluit de staatssecretaris.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is