Regularisatieaanvragen om humanitaire redenen in vrije val

Door Theo Francken op 16 juli 2015, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Verandering
Regularisatieaanvragen om humanitaire redenen in vrije val

Sinds maart van dit jaar moeten asielzoekers betalen voor een regularisatieaanvraag om humanitaire redenen. Daardoor is het aantal aanvragen in dat stelsel met meer dan veertig procent gedaald. “Dat was ook zo voorspeld”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Mensen die geen aanspraak kunnen maken op een humanitaire regularisatie, denken nu twee keer na vooraleer zo’n aanvraag in te dienen.”

“De kost voor de administratieve afhandeling van die procedure heeft een ontradend effect en helpt het oneigenlijk gebruik ervan inperken”, aldus de staatssecretaris. Zo kwamen er van maart tot en met juni slechts 1.422 humanitaire regularisatieaanvragen binnen, terwijl dat er in dezelfde periode van vorig jaar nog 2.388 waren.

Dossierkosten

Vandaag moet iedereen die een aanvraag indient voor een humanitaire regularisatie, 215 euro dossierkosten betalen per persoon. Dat bedrag geldt niet voor minderjarige kinderen of meerderjarige kinderen ten laste. “Voordien was de aanvraag gratis, wat een extra stimulans vormde om te blijven procederen”, weet Francken. “Zo regen heel veel mensen de procedures aan mekaar, in de hoop op die manier in ons land te kunnen blijven.”

“Wie écht bescherming nodig heeft, zoals asielzoekers die op de vlucht zijn uit vrees voor hun eigen leven, kan uiteraard wel op bescherming rekenen”, benadrukt Francken. “Maar wie om economische redenen zijn land ontvlucht, valt daar niet onder.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is