Staatssecretaris Francken voert tijdelijk verblijfsrecht in voor vluchtelingen

Door Theo Francken op 18 december 2015, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

Op vraag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft de regering twee nieuwe wetsvoorstellen goedgekeurd die de instroom van asielzoekers beter moeten helpen beheren. “Voor erkende vluchtelingen voeren we een tijdelijk verblijfsrecht in van maximaal vijf jaar”, zegt de staatssecretaris. Ook voor de familieleden van die erkende vluchtelingen zal een beperkt verblijfsrecht gelden, indien zij overkomen via het stelsel van gezinshereniging. Het tweede wetsvoorstel bepaalt dat de wettelijke beslissingstermijn bij gezinshereniging voor burgers van een land dat niet behoort tot de Europese Unie, de zogenoemde derdelanders, verlengd wordt van zes naar negen maanden. “Zo krijgen de bevoegde diensten meer tijd om die aanvragen te onderzoeken en tijdig erover te beslissen. Bij overschrijding van de wettelijke termijn zijn we immers verplicht om een verblijfsvergunning toe te kennen”, verklaart Francken.

België is een van de weinige landen waar je als erkend vluchteling automatisch van een onbeperkt verblijfsrecht geniet. Dat wordt nu beperkt in de tijd, met een limiet van vijf jaar. “Maar voor die termijn verstreken is, kunnen we al laten onderzoeken of de situatie in het land van herkomst weer normaal is. Als daar geen oorlog meer woedt, bijvoorbeeld, of als er geen risico meer bestaat op vervolging, kunnen we de status van erkend vluchteling intrekken en vervolgens ook het verblijfsrecht, zodat de betrokkene wel terug moet naar het land van herkomst”, legt Francken uit. Alleen als een erkende vluchteling al heel goed verankerd is in onze samenleving, kan het voorkomen dat die onder een ander statuut toch mag blijven. Daar gaat dan wel een heel grondig onderzoek van de Dienst Vreemdelingenzaken aan vooraf. “Met deze maatregel geven we een duidelijk signaal: dat de Conventie van Genève enkel bedoeld is om bescherming te bieden aan wie daar effectief nood aan heeft. Zodra die reële nood wegvalt, en dat binnen een periode van vijf jaar, valt ook de plicht tot bescherming weg en dringt de terugkeer van de betrokkene zich op.”

Volgmigratie

Door de hoge asielinstroom verwacht staatssecretaris Francken ten slotte ook een hoge volgmigratie. “Om die significante stijging van het aantal aanvragen tot gezinshereniging te kunnen verwerken, zal de huidige wettelijke beslissingstermijn van zes maanden niet langer volstaan. Vandaar de uitbreiding tot negen maanden”, besluit hij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is