Uniek aanmeldcentrum voor asielzoekers op komst

Door Theo Francken op 30 juni 2017, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Op voorstel van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft de kern vandaag ingestemd met de oprichting van een uniek aanmeldcentrum voor asielzoekers in Neder-Over-Heembeek. Daar zullen asielzoekers die een asielaanvraag doen, geregistreerd worden, medisch onderzocht, geïdentificeerd en tenslotte gescreend door de veiligheidsdiensten en de politie. In het aanmeldcentrum wordt ook opvang voorzien:  hier dienen de asielzoekers te verblijven tot ze uitgenodigd worden voor het indienen van hun asielaanvraag. Pas daarna stromen ze door naar een geschikte plaats in de reguliere opvang.  

Veiligheid boven alles.

Staatssecretaris Theo Francken: “Vroeger konden asielzoekers al onmiddellijk na aankomst hun asielaanvraag indienen en werden ze meteen doorverwezen naar een opvangcentrum ergens in het land. In het licht van de terreurdreiging was dat niet langer verantwoord. Via maatregelen als de voorafgaandelijke veiligheidsscreening en de pre-opvang zijn we daaraan tegemoet gekomen. In het nieuwe aanmeldcentrum wordt elke persoon die in België asiel wil aanvragen meteen nauwgezet gecheckt en gescreend. Ook de Dublincontrole zal in het aanmeldcentrum gebeuren. Een grondige identificatie moet het uitgangspunt zijn van een doorverwijzing naar onze steden en gemeenten.

Efficiënte begeleiding op maat.

Staatssecretaris Theo Francken: “In het aanmeldcentrum zullen alle diensten gebundeld worden die een rol spelen bij het onthaal van de asielzoeker: de registratie, de medische diensten, de veiligheidscheck en  een eerste opvang gedurende het proces. Tijdens deze periode observeert men ook de asielzoeker, zodat eventuele kwetsbare profielen of andere problemen beter kunnen worden vastgesteld en er een opvangplaats kan worden toegewezen die aansluit bij het profiel van de asielzoeker. De praktijk om zeer kwetsbare profielen, ernstige zieken en niet-begeleide minderjarigen meteen in te schrijven en toe te wijzen blijft behouden. We moeten blijven oog hebben voor de allerzwaksten”

Beter voorbereid op een onzekere toekomst.

Staatssecretaris Theo Francken: “We hebben de asielcrisis van 2015 uiteindelijk goed kunnen managen, maar het heeft wel het uiterste gevergd van onze diensten. Daarom is het zo belangrijk dat we lessen trekken uit de ervaringen die we hebben kunnen opdoen tijdens deze intense, maar zeer leerrijke periode. Ik kies resoluut voor een beter beheer van de instroom, gelokaliseerd op een plaats in Brussel die, indien nodig, grotere groepen asielzoekers efficiënt en veilig kan opvangen. We doen er op Europees vlak alles aan om een herhaling van 2015 uit te sluiten, maar moeten tegelijk voorbereid zijn op alle scenario’s..”

Het onthaalcentrum in Neder-Over-Heembeek opent in op 1/1/2019 zijn deuren. Er wordt een opvangcapaciteit van 750 bedden voorzien zijn, die in geval van nood kan uitgebreid worden met containers op de omliggende terreinen. Deze nieuwe capaciteit maakt het mogelijk om het Klein Kasteeltje, dat dringend aan vervanging toe is, af te bouwen om het uiteindelijk te sluiten en het te verkopen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is