Vandaag tekent België een protocolakkoord met Kameroen over migratie en terugkeer

Door Theo Francken op 1 februari 2017, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

De controle over aankomst en vertrek van personen aan de grenzen van onze beide landen behouden, vereist concrete maatregelen.

Vandaag komen deze beide landen overeen om de bestaande samenwerking te versterken door de ondertekening en de toepassing van een nieuw protocolakkoord. Theo Francken (N-VA), Staatssecretaris voor Asiel en Migratie: « Het is onze taak om het beheer van de legale migratie tussen onze landen goed te beheren, maar ook onze taak om de problemen aan te pakken wanneer bepaalde personen  de bestaande procedures niet respecteren. Samen zullen we strijden tegen de illegale immigratie en het overschrijden van de visatermijnen. Dit betekent een betere samenwerking inzake terugkeer. Het protocolakkoord dat we hier vandaag  tekenen is een nieuwe stap voorwaarts in de  samenwerking tussen België en Kameroen.»

Strijd tegen onregelmatige migratie

We versterken de strijd tegen illegaliteit door de uitwisseling van informatie en expertise. De netwerken van migratie, ondersteund door  malafide smokkelnetwerken, maken talrijke slachtoffers. Sensibilisering is van prioritair belang. België ziet er nauwgezet op toe om een efficiënt en humaan verwijderingsbeleid te ontwikkelen en pakt in dit kader elke vorm van fraude aan.

Visa en verblijf

De voorwaarden voor de visa zullen duidelijk uiteengezet worden wanneer dit nodig blijkt, zodat de dossiers volledig zijn. De verschillende types visa (bijvoorbeeld kort verblijf, studies of gezinshereniging) zullen worden afgeleverd in functie van de kwaliteit van de voorgelegde dossiers en documenten. De strijd opvoeren tegen het gebruik van visa die op een frauduleuze manier bekomen werden, is één van de prioriteiten.

Readmissie en re-integratie

Theo Francken, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie:" De vrijwillige terugkeer voor illegale onderdanen wordt aangemoedigd.  We geven bijstand om de re-integratie te bevorderen.

Over gedwongen terugkeer  zijn er duidelijke afspraken opgenomen in dit protocolakkoord, o.a. inzake biometrische gegevens, foto's en andere technische middelen (vb.  interviews).

Dit moet leiden tot betere, efficiënte en meer terugkeer".

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is