Verblijfsaanvragen worden duurder

Door Theo Francken op 27 januari 2017, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Sinds 2 maart 2015 dient voor aanvragen tot lang verblijf een retributie betaald te worden. Vandaag besliste de Ministerraad op voorstel van Staatssecretaris Theo Francken om deze retributie te verhogen.
 

Verhoogde retributie moet beter tegemoet komen aan werkelijke administratieve kost.

Staatssecretaris Theo Francken: “Aanvragen voor humanitaire regularisatie (9 bis) en andere aanvragen tot lang verblijf gaan van 215 euro naar 350 euro. Gezinshereniging en studentenvisa gaan van 160 naar 200 euro. Deze retributies dienen als tegemoetkoming voor de onkosten die de overheid maakt bij het behandelen van die aanvragen. Een nieuwe berekening toonde aan dat die onkosten te laag waren ingeschat. Met deze verhoging komen we beter tegemoet aan de werkelijke onkosten. Voor wat hoort wat, ook voor de vreemdeling.”
 

Dubbel positief effect: verhoogde inkomsten en minder onterechte aanvragen

Staatssecretaris Theo Francken: “In 2016 brachten de retributies al 7 miljoen euro op. Met deze verhoging mikken we voor volgend jaar op 10 miljoen euro. Dat is een mooi bedrag dat de begroting een welkome steun in de rug biedt. Maar belangrijker nog dan de inkomsten is de gedragswijziging die de retributie veroorzaakt. Bij de invoering in maart 2015 zagen we dat de retributie onterechte verblijfsaanvragen sterk heeft ontmoedigd. Zo viel het aantal regularisatie-aanvragen (9 bis) terug van 6.789 in 2014 tot 2.867 in 2016. Tegelijk merkten mijn diensten dat de kwaliteit van de ingediende aanvragen omhoog ging. Mensen denken vandaag twee maal na voor ze een verblijfsaanvraag indienen. Zo hoort het ook.”

De hogere tarieven treden in werking op 1 maart 2017. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is