Verdubbeling terugkeercapaciteit goedgekeurd

Door Theo Francken op 14 mei 2017, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Vandaag keurde de thematische Ministerraad over veiligheid op voorstel van Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) het ‘Masterplan Gesloten Centra voor illegalen’ goed, dat voorziet in een forse uitbreiding van de bestaande terugkeercapaciteit.

Forse inhaaloperatie.

Staatssecretaris Theo Francken: “De uitdagingen inzake terugkeer zijn enorm. Vorig jaar ontvingen 8.039 uitgeprocedeerde asielzoekers een Bevel om het Grondgebied te Verlaten en daarbovenop nog eens 20.050 niet-asielzoekers. Daarvan brachten we er met beperkte middelen zo’n 4.667 vrijwillig terug en 4.651 gedwongen. Wie deze cijfers naast elkaar zet beseft dat een forse inhaaloperatie noodzakelijk is. Dat hebben we vandaag gedaan met het goedkeuren van het Masterplan gesloten Centra.”

Snelle eerste fase: maximale inbreiding

Staatssecretaris Theo Francken: “We zijn volop bezig met het maximaliseren van de capaciteit in onze bestaande structuren, via slimme inbreiding. Ik begon met een historisch laag aantal beschikbare plaatsen in de gesloten centra, met name 440 plaatsen. Tegen september dit jaar zullen we de capaciteit al met 40 % of 179 plaatsen hebben uitgebreid, tot 619 plaatsen. In een tweede fase zullen er plaatsen worden bijgemaakt in het centrum 127 bis en Merksplas en wordt de capaciteit opgetrokken tot 672 plaatsen. Maar dat is nog maar een begin”. 

Tweede fase: nieuwe centra

Staatssecretaris Theo Francken: “Er komt een nieuw centrum voor vrouwen in Holsbeek, voor 50 plaatsen. Dat zal ons toelaten om de andere centra efficiënter te gebruiken, omdat de vrouwenvleugels daar kunnen verdwijnen. Ik ben zeer verheugd u te kunnen aankondigen dat er een nieuw gesloten centrum komt van 144 plaatsen in Antwerpen, waar voorzien wordt in cellen met een individueel regime voor de vasthouding van illegale criminelen en ‘moeilijke gevallen’.                           In samenspraak met mijn collega minister Geens zal de helft van deze capaciteit worden aangewend om illegale (ex-) gedetineerden in vast te houden, die rechtstreeks vanuit de gevangenis naar deze locatie zullen worden overgebracht met het oog op hun repatriëring naar hun thuisland. Tot slot komt er ook in Wallonië één nieuw centrum voor illegalen van 200 plaatsen bij in Charleroi (Jumet). We willen deze operatie afgerond hebben voor Antwerpen tegen de zomer van 2020 en voor Charleroi tegen januari 2021. De capaciteit zal tegen dan meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van het begin van de legislatuur, van 440 plaatsen naar 1066.”

Maatschappelijke belang Masterplan: rechtstaat versterken

Staatssecretaris Theo Francken: “Een zichzelf respecterende rechtstaat zorgt ervoor dat wettelijke overheidsbeslissingen worden gerespecteerd. Dat geldt ook voor onze Bevelen om het Grondgebied te verlaten. We zetten daarbij maximaal in op vrijwillige terugkeer, maar stellen vast dat er een grote groep onwillig blijft om te vertrekken. Met dit masterplan zullen we in staat zijn om fors meer personen in illegaal verblijf te repatriëren. Dat zal op zijn beurt de keuze voor illegaal verblijf onaantrekkelijker maken. De tijd dat een Bevel om het Grondgebied te Verlaten voor sommigen niet meer dan een vodje papier was ligt binnenkort achter ons. Deze regering regulariseert geen criminelen, wij repatriëren ze ”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is