Lubbeek

Als staatssecretaris in de federale regering en als titelvoerend burgemeester van Lubbeek blijft Theo Francken nauw betrokken bij de lokale politiek. 

Na jaren politiek gehakketak en stilstand onder het vorige gemeentebestuur bouwt de huidige bestuursploeg van N-VA Lubbeek, CD&V Lubbeek en Lubbeek Leeft aan de toekomst van Lubbeek.

Zonder verhoging van de gemeentelijke belastingen zoals de opcentiemen slagen ze erin om kostenbewust de hoognodige investeringen te maken: de heraanleg en herinrichting van belangrijke verkeersaders zoals de Dorpsstraat en nieuwe fietspaden, nieuwe school- en jeugdlokalen, een nieuwe bibliotheek, een nieuwe feestzaal 't Libbeke. En dat met een gezonde financiële meerjarenplanning en in een constructieve collegiale sfeer van samenwerking. 

Volg de kracht van verandering in Lubbeek via de website van N-VA Lubbeek of die van de gemeente Lubbeek

 

 

Nieuws over dit onderwerp

Wereldaidsdag

Wereldaidsdag. Ook ik draag een rood lintje als teken van solidaireit voor mensen die leven met HIV. Mensen die leven met HIV zijn mensen als iedereen. “Hands up for #HIVprevention” #DoeGewoon …