Parlementair werk

Theo Francken is als staatssecretaris in de federale regering Michel I verantwoordelijk voor Asiel, Migratie en Administratieve vereenvoudiging. In elk beleidsdomein zoekt hij de beste manier om bakens te verzetten, vooruitgang te realiseren en verandering te verwezenlijken.

Bij de onderwerpen kan u meer lezen over elk beleidsdomein. 

Recente vragen

Vliegramp Chièvres (MV 23432C).

van Theo Francken (04666) aan Minister van Defensie
55-B079-10-0420-2021202213707

De bewaking van het Graf van de Onbekende soldaat en de Congreskolom (MV 23460C).

van Theo Francken (04666) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B079-12-1056-2021202213576

De uit Afghanistan geëvacueerden die door buitenlandse strijdkrachten werden geëvacueerd.

van Theo Francken (04666) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B074-19-0456-2020202111748

Klimaatconferentie Glasgow. - Het gebruik van de witte vloot.

van Theo Francken (04666) aan Minister van Defensie
55-B072-10-0374-2021202212700

Veiligheidscheck operatie Afghanistan.

van Theo Francken (04666) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B072-19-0437-2021202212699

Belgische evacuatielijst. - Lopende evacuaties uit Afghanistan.

van Theo Francken (04666) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B072-19-0438-2021202212701

Belgische evacuatielijst. - Lopende evacuaties uit Afghanistan.

van Theo Francken (04666) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55-B072-3-0509-2021202212701

Medische kosten van hongerstakers.

van Theo Francken (04666) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B072-9-0301-2020202111509

Asielaanvragen operatie Afghanistan.

van Theo Francken (04666) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B072-19-0432-2021202212557

Verblijfsrecht operatie Afghanistan.

van Theo Francken (04666) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B072-19-0433-2021202212558