Parlementair werk

Theo Francken is als staatssecretaris in de federale regering Michel I verantwoordelijk voor Asiel, Migratie en Administratieve vereenvoudiging. In elk beleidsdomein zoekt hij de beste manier om bakens te verzetten, vooruitgang te realiseren en verandering te verwezenlijken.

Bij de onderwerpen kan u meer lezen over elk beleidsdomein. 

Recente vragen

Belgische residentie in Washington D.C.

van Theo Francken (04666) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55-B046-3-0244-2020202108654

Belgische residentie in Washington D.C.

van Theo Francken (04666) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B047-17-0093-2020202108654

Ouderenmishandeling.

van Theo Francken (04666) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B047-8-0395-2020202108659

Belgische operaties in de Sahel.

van Theo Francken (04666) aan Minister van Defensie
55-B046-11-0172-2020202108341

Fouilles.

van Theo Francken (04666) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B044-8-0335-2020202108094

Gevangenissen. - Stakingen.

van Theo Francken (04666) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B044-8-0331-2020202108088

Gevangenissen. - Incidenten.

van Theo Francken (04666) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B044-8-0332-2020202108090

Strafinstellingen. - Coronabesmettingen.

van Theo Francken (04666) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B044-8-0333-2020202108091

De nieuwe aanbesteding over de ploeg van 11 miljoen Belgen.

van Theo Francken (04666) aan Eerste Minister
55-B043-1-0056-2020202108010

Het uitzetten van extremisten.

van Theo Francken (04666) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B043-19-0159-2020202108011