Parlementair werk

Theo Francken is als staatssecretaris in de federale regering Michel I verantwoordelijk voor Asiel, Migratie en Administratieve vereenvoudiging. In elk beleidsdomein zoekt hij de beste manier om bakens te verzetten, vooruitgang te realiseren en verandering te verwezenlijken.

Bij de onderwerpen kan u meer lezen over elk beleidsdomein. 

Recente vragen

Kostprijs van de evacuatieoperatie.

van Theo Francken (04666) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55-B064-3-0433-2020202111676

Kostprijs van de evacuatieoperatie.

van Theo Francken (04666) aan Eerste Minister
55-B065-1-0137-2020202111676

Kostprijs van de evacuatieoperatie.

van Theo Francken (04666) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B065-19-0373-2020202111676

IS-terroristen en hun kroost. - Repatriëringskosten voor Justitie.

van Theo Francken (04666) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B062-8-0683-2020202111534

IS-terroristen en hun kroost. - Repatriëringskosten voor Buitenlandse Zaken.

van Theo Francken (04666) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55-B064-3-0418-2020202111533

Repatriëringsoperaties van IS-terroristen en hun kroost. - Coronatesten.

van Theo Francken (04666) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55-B064-3-0419-2020202111536

IS-terroristen en hun kroost. - Repatriëringskosten voor Justitie.

van Theo Francken (04666) aan Eerste Minister
55-B065-1-0133-2020202111534

Repatriëringsoperaties van IS-terroristen en hun kroost. - Coronatesten.

van Theo Francken (04666) aan Eerste Minister
55-B065-1-0134-2020202111536

Uitspraken Belang van Limburg (MV 17971C).

van Theo Francken (04666) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B061-19-0330-2020202110692

GDPR (MV 16403C).

van Theo Francken (04666) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B060-17-0171-2020202110523