Parlementair werk

Theo Francken is als staatssecretaris in de federale regering Michel I verantwoordelijk voor Asiel, Migratie en Administratieve vereenvoudiging. In elk beleidsdomein zoekt hij de beste manier om bakens te verzetten, vooruitgang te realiseren en verandering te verwezenlijken.

Bij de onderwerpen kan u meer lezen over elk beleidsdomein. 

Recente vragen

Masterplan gesloten centra voor illegalen.

van Theo Francken (04666) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B057-17-0160-2020202110126

Lening aan skeyes.

van Theo Francken (04666) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B055-4-0572-2020202110009

Illegaal verblijf. - Illegale binnenkomst.

van Theo Francken (04666) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B056-8-0526-2020202109901

Tewerkstelling bij asielzoekers.

van Theo Francken (04666) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B056-19-0271-2020202109873

De moordrellen in Luik.

van Theo Francken (04666) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B056-8-0525-2020202109874

Vaccinatie van het NAVO personeel (MV 15784C).

van Theo Francken (04666) aan Eerste Minister
55-B054-1-0092-2020202109651

Dienstwagens Defensie.

van Theo Francken (04666) aan Minister van Defensie
55-B053-11-0231-2020202109425

Omzetting van de Asielprocedurerichtlijn uit de vreemdelingenwet.

van Theo Francken (04666) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B053-19-0221-2020202109336

Gebruik van de Witte Vloot.

van Theo Francken (04666) aan Minister van Defensie
55-B050-11-0210-2020202109067

Gezondheid veteranen Hawk 43A.

van Theo Francken (04666) aan Minister van Defensie
55-B051-11-0209-2020202109066