Theo Francken

OVER THEO FRANCKEN

Theo Francken is 45 jaar jong, getrouwd met An en vader van Erin en Nelis. Hij is gedreven en vurig. Flamingant.
Hij is federaal volksvertegenwoordiger en gewezen staatssecretaris van asiel & migratie.
In 2019 werd hij verkozen als hoofd van de Belgische delegatie van de parlementaire assemblee van de NAVO.
Sinds 2013 is hij burgemeester van Lubbeek.
In zijn vrije tijd gaat hij graag lopen en tennissen. Daarnaast is hij een gedreven OHL-supporter.
 

Een man met een missie

Op initiatief van Theo is onder meer de wetgeving rond gezinshereniging verstrengd, de snel-Belgwet afgeschaft en betalen de leden van de koninklijke familie belastingen zoals wij allemaal. Zo goed als alle media riepen Theo dan ook uit tot een van de beste parlementsleden van het land. “Neofiet Francken minoriseert de PS” en “een man met een missie”, kopte politiek commentator Walter Pauli in Knack.

 

Leerling van Bourgeois

Theo zijn tijd in de Wetstraat begint in 2001. Toen kon hij meteen na zijn studies pedagogie aan de K.U. Leuven aan de slag als fractiemedewerker in het Vlaams Parlement. Vanaf 2004 leerde hij de knepen van het politieke vak op het kabinet van Vlaams minister Geert Bourgeois. Daar was hij eerst politiek raadgever op het vlak van Onderwijs, Werk, Sport en Inburgering en later adjunct-kabinetschef voor Inburgering en Vlaamse Rand. Na bijna 10 jaar ervaring in de Wetstraat raakt hij op 13 juni 2010 voor het eerst verkozen in de Kamer. Op zaterdag 11 oktober 2014 heeft Theo de eed afgelegd als staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.
Sinds december 2018 zetelt hij als federaal volksvertegenwoordiger in het parlement. 

 

De Dorpstraat 16

Met zijn politieke feeling, doortastendheid en vooral door heel hard te werken, is Theo er ook in geslaagd om burgemeester te worden in zijn geboortedorp, Lubbeek. Dat was lang niet eenvoudig. Toen Theo met enkele gelijkgestemde dorpsgenoten in 2001 de lokale afdeling oprichtte, bestond er geen enkele Vlaams-nationalistische traditie in het donkerblauwe Lubbeek. Na vijf moeizame jaren was de teleurstelling dan ook enorm toen de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 nipt naast een zetel greep.

Maar een Vlaamse leeuw die temt men niet. De afdeling trok nieuwe leden aan, professionaliseerde en werkte hard aan haar naamsbekendheid door de aandacht te vestigen op een aantal belangrijke dossiers zoals de nieuwe feestzaal en bibliotheek.

 

Gedreven voor Vlaanderen

Op 14 oktober 2012 koos de Lubbekenaar massaal voor de verandering in Lubbeek. De N-VA werd met haast 26 procent in één klap de grootste partij. Sindsdien werkt Theo samen met een team van bekwame schepenen elke dag aan verandering voor vooruitgang en dat in een positieve en constructieve sfeer.STUDIES:

Licentiaat Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven, 2001) PROFESSIONEEL CURRICULUM:

Hoofd van de Belgische delegatie van de parlementaire assemblee van de NAVO 2019 – heden.
Lid van de Parlementaire Assemblee van de NAVO 2018 - heden
Federaal volksvertegenwoordiger 2018 – heden
Staatssecretaris asiel & migratie 2014 – 2018
Burgemeester Lubbeek 2013 – heden
Federaal volksvertegenwoordiger sinds 2010 - heden
Adjunct-kabinetschef Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois voor Inburgering   en Vlaamse Rand (2009-2010)
Wetenschappelijk medewerker fractie VU Vlaams parlement (2001-2004)
Raadgever kabinet Vlaams minister Bourgeois (2004-2008)
Wetenschappelijk medewerker fractie N-VA Vlaams parlement (2008-2009) 

Medewerkers

Nele De Martelaere

Parlementair medewerker