Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Theo Francken op 7 mei 2021, over deze onderwerpen: Democratie, Militaire operaties

“Deze paars-groene meerderheid grijpt elke kans om mij en mijn partij in diskrediet te brengen, maar dit slaat echt alles. Na het hallucinante seksisme-applaus vanwege de Kamervoorzitter, Eliane Tillieux (PS) wordt mij nu aangewreven dat ik geheime informatie zou gedeeld hebben. Je kan de waarheid …

Door Theo Francken, Yoleen Van Camp, Darya Safai, Christoph D'Haese op 4 mei 2021, over deze onderwerpen: Financiën, Migratie

Op vraag van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken voerde de Nationale Bank van België een baanbrekend onderzoek naar de economische kosten van migratie. De studie werd in het najaar van 2020 opgeleverd. De N-VA vraagt nu bij …

Door Michael Freilich, Theo Francken op 3 mei 2021, over deze onderwerpen: Overheidsbedrijven

N-VA-Kamerleden Michael Freilich en Theo Francken hebben een wetsvoorstel ingediend om de subsidies voor de bedeling van kranten en tijdschriften via het overheidsbedrijf bpost in ons land af te schaffen. “Deze subsidies zijn nefast voor de verscheidenheid van het perslandschap en brengen een …

Door Theo Francken op 27 april 2021, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

Europa kampt al jaren met een illegale migratieproblematiek. Sinds het falen van de Europese Unie tijdens de asielcrisis van 2015, is dit probleem niet meer van onze maatschappelijke agenda weg te slaan. De enige oplossing om het illegale migratiecircuit en de vele duizenden verdrinkingen die daar …

Door Theo Francken, Assita Kanko, Yoleen Van Camp, Darya Safai, Maaike De Vreese op 27 april 2021, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

“Het Europese asielmodel faalt. Het Belgische en Europese leiderschap dwaalt. Zo kan het niet verder”, stelt N-VA Kamerlid en migratie-expert Theo Francken. Hij krijgt bijval van Assita Kanko, Yoleen Van Camp, Darya Safai en Maaike De Vreese. De N-VA’ers lanceren een informatiecampagne waarin ze …

Door N-VA op 26 april 2021, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Hoger onderwijs, Financiën, Gezondheidszorg, Welzijn, Migratie, Energiebeleid, Confederalisme, Politiek, Mobiliteit, Leefmilieu, Klimaat, Veiligheid, Justitie, Leger, Innovatie, N-VA

De N-VA organiseert in het voorjaar van 2023 een groot ideologisch ledencongres. In de aanloop naar dat congres zullen vijf brede koepelthema’s diepgaand worden uitgewerkt. Voor elk van die thema’s is afgelopen weekend door het partijbestuur en de partijraad een themavoorzitter bekrachtigd. Dit …