N-VA-wetsvoorstel voor inburgering en taalverwerving in land van herkomst voor kandidaat-migranten weggestemd

Door Theo Francken, Maaike De Vreese op 28 september 2021, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Migratie, Inburgering
Nederlands leren

Hoewel verschillende Europese lidstaten deze praktijk al jaren toepassen, en de Vlaamse Regering hier ook voor pleit, werd het wetsvoorstel weggestemd door de Vivaldi-partijen en PVDA-PTB. “België is zowat de meest lakse lidstaat van de hele Europese klas wanneer het aankomt op het voorbereiden van kandidaat-migranten op hun komst naar ons land”, zeggen Theo Francken en Maaike De Vreese.

Theo Francken: “Nederland, Frankrijk en Duitsland doen het, waarom België niet?”

Kamerlid Theo Francken begrijpt niet waarom in België niet kan wat in onze buurlanden wel de praktijk is. “België is zowat de meest lakse lidstaat van de hele Europese klas wanneer het aankomt op het voorbereiden van kandidaat-migranten op hun komst naar ons land. Wie als niet-Europeaan bijvoorbeeld in Nederland een langdurige verblijfsvergunning wil verwerven, moet daarvoor eerst een basiscursus inburgering en Nederlandse taal volgen, die vanop afstand aangereikt wordt door het Nederlandse consulaat, én ook slagen in een basisproef. Zo beginnen die mensen beter gewapend aan de start en vermijden de Nederlanders tegelijk dat ze na aankomst vervallen in sociaal isolement. Ook Frankrijk en Duitsland bieden zulke cursussen op hun consulaten aan, waarbij Duitsland eveneens een bindende taaltest vereist. Het is dan ook een kwestie van gezond verstand om die succesvolle praktijken ook in België toe te passen, wat wij pogen te doen met dit wetsvoorstel. Helaas blijkt gezond verstand vandaag bij de regeringspartijen wederom te ontbreken.”

Maaike De Vreese: “CD&V en Open Vld stemmen federaal weg waar ze Vlaams voor pleiten”

Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese vindt het de plicht van onze overheid om nieuwkomers zo goed als mogelijk wegwijs te maken in onze samenleving. “En ook in onze taal, opdat ze maximaal kunnen participeren aan ons economisch, sociaal en cultureel leven. Dat doen we in Vlaanderen al jaren met de verplichte inburgerings- en taalcursus na aankomst, maar je bereikt zoveel meer als je mensen al voor hun migratie kan versterken. De Nederlandse manier van werken, met praktische handboeken in de taal van herkomst gekoppeld aan een bindend examen, werpt schitterende resultaten af. De Vlaamse Regering wil dit Nederlandse model kopiëren. Het is daarom onbegrijpelijk dat ons voorstel om dit ook voor België in te voeren bij de regeringspartijen op een koude steen valt. Hetgeen CD&V en Open Vld bepleiten in het Vlaams Parlement, stemmen ze aan de overkant van de straat weg in de Kamer. Van deze politieke onwil is maar één iemand de dupe: de kandidaat-migrant zelf.”

Slaafse meerderheid raakt aan fundamenten van ons democratisch model

Kamerlid Theo Francken heeft weinig begrip voor de kleingeestige paars-groene attitude. “De cynische manier waarop de meerderheidspartijen een voorstel weg stemmen die reeds lange tijd gevestigde praktijk is in al onze buurlanden, toont aan dat mijn collega’s van de meerderheid niet langer op een rationele manier aan politiek doen. Onze wetsvoorstellen worden niet langer op hun merites bekeken, maar automatisch collectief weggestemd, louter en alleen omdat ze van ons komen. Met deze kleingeestige attitude schaft de Kamer zelf haar wetgevende relevantie af en degradeert het zichzelf tot een machine die slaafs de wetsontwerpen van de regering goedkeurt. Hier mag best wel eens een grondig debat over gevoerd worden, want dit raakt aan de fundamenten van ons democratisch model.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is