Peter Luykx: “Bescherm Asia Bibi”

Door Peter Luykx op 4 november 2018, over deze onderwerpen: Buitenlandse handel, Syrië
Peter Luykx

“Zowel Asia Bibi als haar echtgenoot moeten beschermd worden.” Kamerlid Peter Luykx roept de minister van Buitenlandse Zaken op om asiel aan te bieden aan de Pakistaanse christen Asia Bibi. Asia Bibi kwam in het nieuws nadat een Pakistaans gerechtshof haar terdoodveroordeling voor godslastering omzette in vrijlating. De uitspraak leidde tot hevige protesten vanuit islamitische hoek. “Het zou niet de eerste keer zijn dat de regering zulke actie ondernam. Eerder al reikte staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken humanitaire visa uit aan christenen in Syrië.”

Aandacht voor religieuze minderheden

“De Kamer keurde in 2017 mijn resolutie goed die de regering oproept om bijzondere aandacht te besteden aan religieuze minderheden die verdreven werden uit hun land door extremistische groeperingen. Ook in deze zaak moet de regering het geweld tegen de christelijke minderheid in Pakistan scherp veroordelen”, zegt Peter Luykx.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft al laten weten dat Asia Bibi welkom is. Hij moedigt de Dienst Vreemdelingenzaken, die het laatste woord heeft in de kwestie, alvast aan om om humanitaire redenen een positieve beslissing te nemen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is