Aandacht voor religieuze minderheden

“De Kamer keurde in 2017 mijn resolutie goed die de regering oproept om bijzondere aandacht te besteden aan religieuze minderheden die verdreven werden uit hun land door extremistische groeperingen. Ook in deze zaak moet de regering het geweld tegen de christelijke minderheid in Pakistan scherp veroordelen”, zegt Peter Luykx.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft al laten weten dat Asia Bibi welkom is. Hij moedigt de Dienst Vreemdelingenzaken, die het laatste woord heeft in de kwestie, alvast aan om om humanitaire redenen een positieve beslissing te nemen.