De regering in lopende zaken bestuurt met voorlopige twaalfden. Nu de laatste schijf voor november en december gestemd wordt, krijgen we een overzicht van de totale uitgaven die in 2019 begroot werden. De cijfers bevestigen dat de begroting ontspoort.

Meer uitgaven dan voorzien

Sander Loones legt uit: “Wat leert de optelsom? In 2019 begroot de regering 3,8 miljard euro meer uitgaven dan voorzien in de initiële begroting. Vooral in de sociale zekerheid ontsporen de kosten met 9,4 procent (1,7 miljard euro). Dit had de restregering kunnen voorkomen als ze de gemaakte afspraken had nageleefd.”

Afspraken niet uitgevoerd 

“De sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkering was beslist in de jobsdeal, maar wordt niet uitgevoerd”, merkt Kamerlid Jan Spooren op. “Dat had nochtans kunnen zorgen voor een daling van het aantal werklozen en een stijging van de werkzaamheidsgraad . Over de invoering van arbeidsintegratiejobs werd in het zomerakkoord van 2017 een akkoord bereikt. Die maatregel zou 16 miljoen hebben opgebracht, maar werd door deze restregering niet uitgevoerd. Hetzelfde voor de optrekking van de SWT-leeftijd (brugpensioen) naar 59 jaar. Die zou in 2019 20 miljoen euro hebben gegenereerd. En zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Extra kosten in plaats van besparen

Theo Francken: “In plaats van te besparen, maakt de regering in lopende zaken zelfs extra kosten. Opnieuw wordt de dotatie van Fedasil verhoogd, met 14 miljoen euro deze keer. In totaal wordt dit jaar zo 410 miljoen besteed aan de opvang van asielzoekers. Dat is zo’n 148 miljoen meer dan voorzien in 2018 en in de initiële begroting van 2019. Dat krijg je met een migratieminister die de gemaakte afspraken aan haar laars lapt en weigert om ontradingscampagnes te voeren en asielquota in te voeren. Dit kan en zal de N-VA nooit steunen”, vult Kamerlid Theo Francken aan.

Geld nuttiger besteden

Ook Peter Buysrogge, voorzitter van de Kamercommissie Defensie, ziet weinig goeds: “De ontsporing in het asielbudget was perfect te voorkomen. We zouden dan die 14 miljoen nu nuttiger kunnen besteden. De N-VA dient daarom een amendement in om die miljoenen te verschuiven naar defensie en justitie. In Saffraanberg zitten 600 kandidaat-officieren vandaag in opleiding terwijl ze daar niet kunnen douchen. In Aarlen zitten ze, helaas zelfs letterlijk, in de stront. Ook onze gevangenissen moeten dringend sneller gemoderniseerd worden.”

Flexibiliteit en vertrouwen aan politie

“Ook bij de politie zijn bijkomende investeringen nodig”, stelt N-VA-Kamerlid Joy Donné. “Deze voorlopige twaalfden voorziet extra kredieten voor meer veiligheid. Al zouden wij graag verder willen gaan en meer flexibiliteit en vertrouwen geven aan onze politie. Vandaag bestaat het budget van de federale politie voor 85 procent uit personeelskredieten, 13 procent werking en maar 2 procent investeringen. En dat laatste moet hoger, door de politie zelf middelen te laten verschuiven binnen hun budgetten. Helaas is dit niet voorzien.”

Taalpremies voor wie niet tweetalig is

“Belastingcenten moeten degelijk en correct besteed worden”, vult Yngvild Ingels aan. “Ik begrijp dus niet hoe in Brussel taalpremies worden betaald aan ambtenaren die niet tweetalig zijn. In juni werd daarvoor al 32 miljoen vrijgemaakt, en ook deze voorlopige twaalfden doen daar nog een schep bovenop. Jarenlang bewandelde minister Jan Jambon een duidelijke lijn over de ambtenaren in Brussel. Kunnen zij een tweetaligheidspremie krijgen? Ja, op voorwaarde dat ze kunnen bewijzen dat zij een taalattest hebben behaald. Wij vragen alvast dat het Rekenhof hierop controle zou uitoefenen."