Tegenstrijdige rechtspraak bij uitzetting Soedanezen

Door Theo Francken op 18 oktober 2017, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel
Theo Francken

De rechtbanken van eerste aanleg in Leuven en Luik komen met tegenstrijdige uitspraken over de vasthouding en verwijdering van Soedanezen in gesloten centra. De Leuvense rechtbank oordeelt dat vasthouding wettelijk is. De betrokken diensten kunnen daardoor verdergaan met de organisatie van de terugkeer van deze personen. De Luikse rechtbank legt echter een dwangsom van 20.000 euro op voor elke verwijdering van Soedanezen uit het gesloten centrum van Vottem. Staatssecretaris Theo Francken respecteert de rechtspraak maar tekent beroep aan tegen de beslissing van de Luikse rechtbank.

Leuvense rechter oordeelt anders dan Luikse rechter

De rechtbank van eerste aanleg in Luik oordeelde dat het risico bestaat dat de teruggestuurde Soedanezen onderworpen worden aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen. Dat zou ingaan tegen artikel drie van het Europese Mensenrechtenverdrag. Voor de Luikse rechtbank speelt het feit dat de betrokkene geen asielaanvraag indiende hierbij geen rol. De Leuvense rechtbank haalt net wél dit punt aan om te oordelen dat er geen sprake is van een schending van artikel drie van het Europese Mensenrechtenverdrag.

Theo Francken zet beleid voort

Theo Francken en de bevoegde diensten zetten ondertussen hun beleid voort. Zij zetten in op terugkeer vanuit de andere gesloten centra. De betrokken personen blijven opgesloten. Momenteel gaat het nog om 72 Soedanezen verspreid over de verschillende gesloten centra in het land. Zestig Soedanezen werden sinds begin augustus teruggestuurd. Een twintigtal Soedanezen diende een asielaanvraag in.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is