Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Theo Francken op 4 juli 2023

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) publiceerde haar jaarverslag voor 2022. Uit de cijfers blijkt dat België een echte trekpleister is en blijft voor migratie, ook via gezinshereniging. Daarenboven blijkt dat de terugkeercijfers dramatisch laag blijven. “Rampzalig”, zegt Kamerlid Theo Francken. De …

Door Theo Francken, Tomas Roggeman op 27 juni 2023

Kamerleden Tomas Roggeman en Theo Francken dienden een wetsvoorstel in dat het de politie mogelijk maakt om identiteitscontroles uit te voeren bij een woonstbetreding bij illegaal verblijf. Raar maar waar: dat kan tot nu toe niet. En dat blijft zo, want de paars-groene meerderheid in de Kamer …

Door Sander Loones, Theo Francken op 21 juni 2023

België ligt in een institutionele knoop, draait rampzalige begrotingscijfers en geraakt niet meer grondig hervormd. Is dat in alle federale landen zo? Kamerleden Theo Francken en Sander Loones trokken voor een tweedaagse studiereis naar Zwitserland. "Waarom Zwitserland? Hier vertrekt het bestuur …

Door Theo Francken, Assita Kanko op 9 juni 2023

Theo Francken, Kamerlid en voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en Europarlementslid Assita Kanko reageren op het nieuwe Europese migratiepact dat de lidstaten hebben gesloten. “Dit is een zwakke, onwerkbare en zelfs perfide regeling. Een migratiepact dat niet spreekt over push-backs …

Door Theo Francken op 8 juni 2023

Het Rekenhof toont zich kritisch over de defensiebegroting voor 2023: ondanks kunstgrepen stijgt het defensiebudget dit jaar met amper 0,01 procent en blijft onze defensie-inspanning op slechts 1,20 procent van het BBP steken. Kamerlid Theo Francken: “De NAVO-norm voor het defensiebudget is verder …

Door Theo Francken, Tomas Roggeman, Darya Safai op 6 juni 2023

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft de aanpassingen die de federale regering wenst door te voeren aan de begroting van 2023 besproken. De provisie voor opvang van asielzoekers viel op. Terwijl de regering 541,9 miljoen euro begroot had, komt er nog eens 207,2 miljoen euro bij. Kamerleden …