Tijdens een bezoek aan Asco (een belangrijk Belgisch bedrijf in de luchtvaartindustrie) gaven Theo Francken, Sander Loones en de N-VA-parlementsleden van de commissie Defensie tekst en uitleg bij het N-VA-defensieprogramma.

Pijler voor veiligheid

De afgelopen jaren bleek Defensie een belangrijke pijler voor onze buitenlandse veiligheid, met de deelname aan verschillende internationale missies. Ook stonden ze mee in voor onze binnenlandse veiligheid. De militairen in het straatbeeld droegen bij tot de bescherming van onze burgers. De grootste verdienste daarvoor ligt bij de militairen zelf, die ook in de toekomst moeten kunnen rekenen op beter materieel en sterk leiderschap om hun opdrachten uit te voeren.

“Maar het werk is nog niet gedaan. Het is nu zaak onze strategische koerswijziging en de breuk met het verleden volledig door te voeren”, zegt Theo Francken, Kamerlijsttrekker in Vlaams-Brabant. “Daarom moeten we de investeringen in materiaal verder uitrollen, maar ook werk maken van moderne kazernes met een betere regionale spreiding en het beroep van militair aantrekkelijker maken.”

Moderne werkomgeving

Wat de N-VA betreft moet er geïnvesteerd worden in moderne, goed gelegen kazernes, waar men echt in een 21ste -eeuwse werkomgeving kan werken en trainen. De regionale spreiding van onze kazernes moet ook beter met onder meer één bijkomende landsgevechtseenheid in Oost- of West-Vlaanderen. “Vandaag stellen we immers vast dat veel militairen uit deze provincies erg lang moeten pendelen en dat de rekrutering erg lijdt onder de afwezigheid van zo’n eenheid in deze streek”, aldus Peter Buysrogge, derde voor de Kamer in Oost-Vlaanderen.

Aantrekkelijke werkgever

Defensie heeft grote problemen om jongeren aan te trekken en in dienst te houden. Voor de N-VA is het daarom cruciaal dat het imago van het leger en de aantrekkelijkheid van het militaire beroep verder worden versterkt. Dat vraagt om een degelijk personeelsbeleid en blijvende aandacht voor het statuut en het welzijn van het personeel. Centraal daarin staan flexibiliteit, uitdagend werk en de mogelijkheid om gezin en carrière te combineren.

“Daarnaast moeten we ook defensie, defensie durven laten zijn”, benadrukt Theo Francken. “Al te vaak hoor ik van militairen dat zij onvoldoende worden ingezet waarvoor zij getraind zijn. Zonder cowboy te willen spelen, moeten we meer risicovolle opdrachten buitenland overwegen.”