Dinsdag werd het rapport-Bossuyt over het Belgisch terugkeerbeleid voor vreemdelingen toegelicht in de Kamer. Het lijvige rapport werd besteld door de federale regering ten gevolge van de Soedancrisis. Prof. em. Marc Bossuyt, erevoorzitter van het Grondwettelijk Hof en de eerste Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen van dit land, leverde zijn eindverslag op. Dat eindrapport geeft het N-VA-beleid over de volledige lijn gelijk.

Rapport onderschrijft terugkeerbeleid Theo Francken

De commissie-Bossuyt beklemtoont de nood aan een juridisch kader voor woonstbetreding bij illegale vreemdelingen en houdt het een stevig pleidooi om illegaliteit efficiënter en strenger aan te pakken. Het eindrapport pleit voor strengere grensbescherming en is kritisch voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het wil komaf maken met eindeloze procedureslagen in het migratierecht. Kortom, het rapport ondersteunt het federale N-VA-beleid in de regering-Michel.

Terugkeerbeleid is essentieel

De kritiek op het College van procureur-generaals is niet mals. Dat college heeft volgens het rapport geen enkele moeite gedaan om bij te dragen tot een oplossing van het gigantische probleem van illegaal verblijf in dit land, ook al werd dat meermaals gevraagd. De N-VA kan meegaan in het eindbesluit van dit rapport: dat terugkeerbeleid essentieel is, dat gedwongen terugkeer niet mogelijk is zonder vasthouding en dat het geen enkele zin heeft om procedures te hebben om uit te maken of iemand mag blijven of niet, als degene die niet mag blijven, toch mag blijven.

Druk op paars-groene onderhandelaars

Volgens Kamerlid Theo Francken kunnen de paars-groene regeringsonderhandelaars het rapport niet negeren. “Dit rapport zet de paars-groene onderhandelingen stevig onder druk. Het is een objectief pleidooi voor alles waar Groen, Ecolo en PS zich al jaren tegen verzetten. Open VLD, MR en CD&V kunnen dit niet blauw-blauw laten.”