Francken benadrukt dat het wetsontwerp een ongewenst onderscheid creëert tussen twee categorieën illegalen: zij zonder kinderen die ‘verwijderbaar’ zijn, en zij met kinderen die als onverwijderbaar worden beschouwd. Dat is een vrijgeleide die niet strookt met het principe dat illegalen moeten terugkeren, ongeacht hun gezinssituatie.

Illegalen moeten terugkeren

"Het hebben van kinderen mag niet leiden tot meer rechten. Wie illegaal is, moet terugkeren," verklaart Francken. Het wetsontwerp zou een verkeerde stap zijn in het migratierecht. Daarom gebruiken we elke procedure om het tegen te houden. Advies vragen aan de Raad van State is daar een stap in.

Migratiebeleid moet strenger, niet soepeler

“De Vlaamse kiezer vraagt al lang een veel strenger migratiebeleid, geen soepeler. Dit is daarom voor ons een echte principekwestie,” vervolgt Francken. “De legislatuur is bovendien bijna ten einde, nog even volhouden en we hebben de Vlaming toch 1 slechte migratiewet bespaard.”