N-VA pleit voor verstrenging van nationaliteitsverwerving

Door Tomas Roggeman, Theo Francken op 14 september 2023

Het aantal personen dat in 2023 tot nu toe de Belgische nationaliteit heeft verkregen, ligt hoger dan in het piekjaar 2022. Hiermee komt het record van 2021 in zicht. De N-VA roept op tot een verstrenging van de voorwaarden bij het verkrijgen van de Belgische nationaliteit en diende hiervoor al een reeks wetsvoorstellen in. “Wij pleitten voor de invoering van een burgerschapstest en de afwezigheid van fiscale schulden en strafrechtelijke veroordelingen bij nationaliteitsverwerving,” zegt Kamerlid Tomas Roggeman.

Om dit hoge aantal in te dammen dienden Kamerleden Tomas Roggeman en Theo Francken een reeks wetsvoorstellen in die kandidaat-nieuwkomers onder andere verplichtten om een burgerschapstest af te leggen. Deze burgerschapstest moet volgens de partij worden georganiseerd in twee delen. In een eerste deel moet de kandidaat-Belg zijn of haar taalkennis bewijzen. Deze taalkennis kan bewezen worden door een attest van een erkende instelling. Ook wie met succes onderwijs heeft gevolgd in deze taal zal geacht worden de taal te kennen. Zo zal een persoon die in Nederland met succes het vwo heeft beëindigd, vrijgesteld zijn van de taaltest om zich in het Vlaamse Gewest te vestigen. Een tweede deel van de burgerschapstest gaat over de kennis van onze samenleving.

Ook meerderheidspartij cd&v diende bij monde van Kamerlid Franky Demon een gelijkaardig voorstel in, maar dit werd door de indiener nog niet ter stemming gelegd. “Typisch cd&v: veel geblaat maar weinig wol”, reageert Francken.

Geen fiscale schulden of strafrechtelijke veroordelingen

Anderzijds bevatten de voorstellen van de N-VA ook de verplichting aan de kandidaat-nieuwkomers om bij de aanvraag om onze nationaliteit te verkrijgen een bewijs te leveren dat ze geen fiscale schulden hebben en geen strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen tijdens hun verblijf op ons grondgebied.  Dergelijke verplichtingen bestaan al in onze buurlanden. Zowel In Nederland, Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk bestaan er bepalingen die de afwezigheid van strafrechtelijke veroordelingen onder diverse modaliteit in de wet in als grondvoorwaarde tot het bekomen van de respectievelijke nationaliteiten. Zonder deze aanpassing dreigt ons land opnieuw het kneusje van de klas te worden.

“Verkrijgen van nationaliteit geen ongelimiteerd recht”

“Het verkrijgen van onze nationaliteit mag geen ongelimiteerd recht zijn. Daarbij horen ook de nodige plichten,” zegt Roggeman. “Als er op voorhand al inspanningen gevraagd worden aan de kandidaat-nieuwkomer, zal de integratie nog zo vlot verlopen. Dat is zowel in diens belang als in dat van de rest van de samenleving. Daarnaast moet er ook voldoende aandacht zijn voor de publieke veiligheid en die wordt door onze voorstellen ook gewaarborgd.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is