Staatssecretaris Francken verdubbelt aantal hervestigingsplaatsen voor kwetsbare vluchtelingen

Door Theo Francken op 19 november 2014, over deze onderwerpen: Asiel, Syrië, Koerden, Verandering, Asiel, Conflict in Syrië, Koerden
Staatssecretaris Francken verdubbelt aantal hervestigingsplaatsen voor kwetsbare vluchtelingen

Theo Francken, de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, zal in 2015 zo’n driehonderd kwetsbare vluchtelingen uitnodigen om zich te hervestigen in België. Daarmee verdubbelt hij eenmalig het voorziene quotum. “Ik sta voor een correct en rechtvaardig asielbeleid”, aldus Francken. “Mensen die in aanmerking komen voor hervestiging, hebben onze bescherming hard nodig omdat zij zich in een bijzonder kwetsbare positie bevinden.”

Het gaat hier om vluchtelingen die tijdelijk onderdak hebben gevonden in een ander land, meestal een buurland, om uiteindelijk te worden hervestigd in een derde land, in dit geval België, waar ze permanente bescherming kunnen krijgen. Uit hun eigen land zijn zij gevlucht uit vrees voor vervolging omwille van bijvoorbeeld hun religieuze overtuiging, hun etnische afstamming of een burgeroorlog, zonder enig perspectief op duurzame terugkeer naar hun woonplaats. “Hervestiging is een instrument om die vluchtelingen te beschermen”, verduidelijkt Francken.

Internationale vraag
De aangekondigde verdubbeling kadert in een dringende oproep van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) aan de Westerse landen om meer plaatsen tot hervestiging aan te bieden. Gelet op de intensiteit van het conflict In Syrië en Irak en de toenemende vluchtelingenstroom uit beide landen, zijn 225 van de 300 voorziene opvangplaatsen voorbehouden voor Syriërs en Irakezen. Daarbij zal extra aandacht uitgaan naar religieuze en etnische minderheden.

Het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen zal instaan voor de screening van de vluchtelingen. Fedasil zal hun opvang en begeleiding in België organiseren. Zo krijgen ze onderdak, psychologische begeleiding en worden ze geactiveerd op de arbeidsmarkt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is