Theo Francken uitte scherpe kritiek op de regering, met name op minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Francken benadrukte dat de Belgische defensie-inspanning niet eens gelijke tred houdt met de inflatie en de economische groei. Hij merkte op dat België slechts 7 miljard euro toewijst aan defensie, terwijl Nederland maar liefst 21,4 miljard euro reserveert voor het jaar 2024, ondanks een bevolking die slechts de helft groter is.

Compleet onverantwoordelijk

"Deze gang van zaken is compleet onverantwoordelijk voor een NAVO-lidstaat," verklaarde Francken. Hij wees erop dat België als enige profiteert van de aanwezigheid van NAVO-hoofdkwartieren in Evere en Bergen, terwijl er aan de grenzen van Europa een oorlog woedt. Francken vroeg zich af of dit als normaal moet worden beschouwd en benadrukte dat de Belgische regering niet eens de intentie lijkt te hebben om het budget mee te laten groeien met de economische groei en inflatie.

Praatjes voor de camera

Francken herinnerde aan de belofte van de premier vorig jaar om een groeipad voor defensie in te slaan, met een inspanning van 1,26 procent van het bbp in 2024 en het behalen van de NAVO-norm van 2 procent in 2035. “Het bleken slechts praatjes voor de camera, aangezien de defensie-inspanning gewoon dalen”, aldus Theo.

Amper budget voor materiaal

Vooral zorgwekkend is het feit dat een aanzienlijk deel van de inspanning niet eens naar de operationele strijdkrachten gaat. Francken onthulde dat na aftrek van pensioenen voor militairen, slechts 0,96 procent van het bbp overblijft voor operationele uitgaven, met een mager bedrag van 1,24 miljard euro dit jaar voor investeringen in materiaal.

De N-VA roept op tot actie en benadrukt de dringende noodzaak om het Belgische defensiebudget te herzien en ervoor te zorgen dat het land zijn verplichtingen als NAVO-lidstaat nakomt.

Onderwerpen