“Elke illegaal met een minderjarig kind in België krijg je door dit wetsontwerp nooit meer teruggestuurd. Zo’n terugkeer kun je immers maar organiseren als je zulke gezinnen kortstondig kan vasthouden in de gesloten gezinsunits. Maar net die mogelijkheid wil de Moor met haar wetsontwerp nu verbieden. Dat komt neer op het formaliseren van een opengrenzenbeleid voor een hele grote groep illegalen. Voor hen is dit geen terugkeerwet, maar een blijf-in-België-wet. En reken maar dat dit de ronde zal doen onder illegalen met kinderen die elders in Europa verblijven. Dit zal een groot aanzuigeffect teweeg brengen. En dit zal ook aanleiding geven tot de kwalijke praktijk van valse erkenningen van kinderen, de zogenaamde bébé-papiers. De naïviteit hierrond is stuitend. Dit is een kapitale vergissing.”

Gazettenpraat

Ondanks het feit dat zelfs de Moor zelf had opgeroepen tot de mogelijkheid van woonstbetredingen, blijft daar in het wetsontwerp niets van overeind. “Onbegrijpelijk”, zegt Theo “Eerder nog pleitte de Moor voor woonstbetredingen in een groot interview met De Morgen. Om dan in de Kamer een wetsontwerp te verdedigen zonder enig spoor daarvan. Met praatjes in de gazetten koopt de burger niets. Het is in de Ministerraad, en niet enkel voor de media, dat staatssecretaris De Moor hierrond de forcing had moeten voeren. Dat is niet gebeurd. Waarvan akte.”

Verblijf gesloten centrum verlengen

Volgens Theo moet de maximumduur van een verblijf in een gesloten centrum verlengd worden, want veel bewoners proberen hun verblijf maximum te rekken tot de termijn afloopt, waarna onvermijdelijk een vrijlating volgt en een repatriëring onmogelijk wordt.

Te braaf, te mak, te soft

Ook een uitbreiding van inreisverboden in de Schengenzone is voor Theo een cruciale factor. “Illegalen op een vliegtuig zetten dient tot niets, als ze nadien gewoon opnieuw een visum kunnen aanvragen bij een andere Europese lidstaat en zo opnieuw terugkomen. De Europese wetgeving laat ons toe om inreisverboden uit te vaardigen die gelden voor de hele Schengenzone. Die mogelijkheid bestaat reeds in België, maar opnieuw zijn de maximumtermijnen in onze wet veel korter dan Europees toegelaten. Wij stellen voor om die te maximaliseren tot standaard vijf jaar en twintig jaar voor wie een gevaar is voor onze openbare orde. En levenslang voor terroristen. Ik begrijp oprecht niet waarom deze regering deze stap niet wil nemen. Waarom moet België toch altijd zo braaf zijn. Zo mak. Zo soft…”