Het nieuwe migratiewetboek moet de vreemdelingenwet, die al van de jaren 1980 dateert, moderniseren en aanpassen, maar de kans dat het er voor het einde van de legislatuur nog komt is klein, omdat de tekst op vijf maanden voor de verkiezingen eerst nog door de regering moet worden goedgekeurd alvorens hij naar achtereenvolgens de Raad van State en het parlement kan. 

Theo Francken bestempelt de communicatie van de Moor daarom als "showpolitiek". "Asielzoekers slapen vannacht in de vrieskou door het falende asielbeleid van de regering-De Croo. Misschien kan staatssecretaris de Moor zich beter focussen op die problematiek in plaats van op dit soort aankondigingspolitiek. Mensen gaan politiek nog meer afhaken als ze deze beloftes zien maar geen daden. Dat ze wat show wil verkopen tot daar, maar dat ze haar volledige administratie hiervoor instrumentaliseert is ongezien en ongehoord."

Theo Francken is ook kritisch voor de werkwijze van de Moor, die met haar migratiewetboek eerst naar de pers stapte vooraleer het advies van het parlement te vragen. “Dat is een flagrant gebrek aan respect voor het parlement.”