Veilige internationale zeewegen en vrijheid van navigatie zijn basispijlers voor onze geglobaliseerde economie en cruciaal voor onze havens. De Houthi’s blijven met hun raketten en drones internationale containerschepen aanvallen, zogezegd ‘uit solidariteit met de Palestijnen’, de facto omdat Iran en Rusland het hen dicteert. Al onze Westerse verwittigingen en waarschuwingen werden in de wind geslagen. Na 157 aanvallen op Amerikaanse basissen in het Midden-Oosten en 27 aanvallen op schepen in de Rode Zee (honderden drones en tientallen raketten), is het welletjes geweest voor het Westen.

Wind, praatjes en morele vingertjes

Gelet op haar mondiale maritieme gewicht had België hieraan - net zoals Nederland - moeten deelnemen, maar België doet helemaal niets. “Veel wind, praatjes en morele vingertjes verkopen zoals in de Kamer, dat kunnen die Vivaldisten als de beste. Maar instaan voor de veiligheid van onze bevolking, economie en bedrijven, dat is al een heel pak minder”, stelt Theo Francken vast. 

Fregat?

Tijdens het nachtelijke begrotingsdebat eind december ondervroeg Theo Francken minister Dedonder (PS) over onze potentiële bijdrage aan de veiligheidsstabilisatie in de Rode Zee. Ze sprak van ‘mogelijks een fregat’. Weken later is er nog altijd niets beslist. Meer nog, terwijl de VS, de UK en Nederland al aan het bombarderen zijn, gaat de EU deze week eens beginnen nadenken of ze misschien een eigen Rode Zee-missie kan opstarten, parallel met de Amerikaans geleide ‘Operation Prosperity Guardian’ die al sinds eind december loopt. Kan de geopolitieke onmacht van de EU beter geïllustreerd worden? 

Amerika-aversie

Vivaldi zit zo eenzijdig op de lijn van Parijs dat haar socialistisch en ecologistisch geïnspireerde Amerika-aversie België internationaal gezichtsverlies oplevert. Dedonder is op dat vlak al even erg als Flahaut (PS). Alles voor Europa (lees Parijs), niets voor de NAVO. Kortzichtig en dom.

Luid spreken, zonder stok

De gewezen Amerikaanse president Theodore ‘Teddy’ Roosevelt zei het als volgt: ‘Speak softly, but carry a big stick.’ België spreekt luid, maar heeft geen stok.