Theo Francken: “Regeerakkoord zet migratiepoorten verder open”

Door Theo Francken op 2 oktober 2020, over deze onderwerpen: Migratie, Europees beleid
Bootje met Europese vlag

Het akkoord dat paars-groen sloot rond migratie is op verschillende manieren zeer problematisch. “Het zet de poort open naar meer misbruiken van procedure. Tegelijk wordt niets gedaan aan de bestaande pijnpunten in het beleid”, zegt Kamerlid Theo Francken.

Gedoogbeleid jegens illegaal verblijf voor gezinnen

Het nieuwe akkoord maakt het onmogelijk dat uitgeprocedeerde gezinnen overgebracht worden naar de gesloten gezinsunits nabij de luchthaven van Zaventem. Daardoor kunnen geen repatriëringen meer georganiseerd worden voor mensen in illegaal verblijf met een minderjarig kind. Gezien deze immuniteit voor repatriëring uniek is in heel Europa, zal dat leiden tot minder vrijwillige terugkeer, maar uiteraard ook tot een aanzuigeffect, waardoor de bestaande kinderarmoede in ons land nog verder zal toenemen. Deze onverantwoordelijke stap is een grote trofee voor de groene partijen, want die gezinsunits waren opgericht op initiatief van de regering-Di Rupo. Tijdens de vorige legislatuur stemden CD&V, Open VLD en MR een gelijkaardige resolutie van links nog weg in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Geen mogelijkheid om mensen in illegaal verblijf thuis op te halen voor terugkeer

De N-VA probeerde tijdens de Zweedse regering een sluitend juridisch kader te ontwerpen, om de bestaande praktijk uit de wereld te helpen waarbij mensen in illegaal verblijf kunnen weigeren om de deur open te doen voor politiediensten en medewerkers van DVZ, die hen komen ophalen voor repatriëring. Tegen het regeerakkoord in heeft de MR toen dat initiatief gekelderd. Nu blijkt die broodnodige regeling, zonder dewelke geen efficiënt terugkeerbeleid kan worden gevoerd, afgevoerd. Nochtans had oud-voorzitter van het Grondwettelijk Hof Van Bossuyt onlangs in de Kamer de noodzaak hiervan nogmaals onderstreept.

Opvang in huizen en appartementen voor asielzoekers met kinderen

Het regeerakkoord bepaalt dat het opvang in huizen en appartementen zal voorzien, en dus niet in collectieve opvangcentra, voor alle asielzoekers met kinderen. Dit is een fout signaal. Zo’n vorm van opvang is gericht op integratie en dient daardoor voorbehouden te worden voor wie reeds erkend is als vluchteling. In heel Europa is voor asielzoekers collectieve opvang de norm. Het zal snel duidelijk worden binnen het wereldje dat een asielaanvraag voor gezinnen in België meteen resulteert in een eigen huis of appartement. “Deze maatregel zal sowieso een aanzuigeffect creëren. De keuze voor België als asielbestemming zal nog aantrekkelijker worden”, aldus Francken.

Blinde steun aan Europees verdelingsmechanisme voor illegale bootmigranten

De Europese Commissie heeft een ontwerp van migratiepact opgesteld dat volledig de verkeerde richting uitgaat. De maritieme Schengengrens blijft daarbij open voor illegale bootmigratie. Op Europees grondgebied wil de Europese Unie triagecentra oprichten, van waaruit asielzoekers verdeeld worden over een coalitie van bereidwillige Europese lidstaten. Het regeerakkoord bevestigt de steun van België aan dat principe en aan het verdelingsmechanisme. “Dat is een fout signaal. Het legitimeert deze wijze van illegale migratie en zal daardoor aanleiding geven tot nog meer illegale migratie over zee, en daardoor tot nog meer verdrinkingen. De enige menswaardige oplossing voor de migratiechaos op de Middellandse Zee is het fysiek onmogelijk maken van illegale mensensmokkel over zee, via maritieme grenshekken tussen de Griekse eilanden en Turkije en akkoorden met derde landen om onderschepte illegale migranten menswaardige opvang te bieden buiten Europa”, besluit Theo Francken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is