Groot hart voor defensie

Theo Francken reageert vereerd: “Het is voor mij een grote eer om deze functie toegewezen te krijgen. Ik heb een groot hart voor defensie en ook voor de NAVO. Het trans-Atlantische bondgenootschap met de Verenigde Staten en Canada is een absolute meerwaarde voor ons land.”

Gemeenschap van democratieën

Volgens Francken maakt de NAVO ons sterker en betekent ze veel meer dan louter een militair bondgenootschap. “Het is een gemeenschap van democratieën die zelfbewust en solidair instaan voor elkaars veiligheid en die, waar nodig, ook een vuist kan maken tegen bedreigingen van buitenaf.”

In het belang van land en burgers

De bestrijding van Islamitische Staat en het beschermen van de democratieën in Oost-Europa tegen Russische expansie blijven prioritair, maar de rol van de NAVO gaat verder dan dat, meent Theo Francken. “Ook de internationale misdaad werkt destabiliserend op lidstaten, denk aan de internationale drug- en mensensmokkelmaffia. Daar is nu al aandacht voor binnen de NAVO, maar we moeten kijken of de expertise van het bondgenootschap ook in die domeinen niet breder kan worden ingezet. Tenslotte heeft de NAVO ook een rol te spelen in het beschermen van de lidstaten tegen politieke en industriële spionage, een uitdaging die alleen maar groter zal worden in de toekomst, in het bijzonder wat cybersecurity betreft. Uitdagingen genoeg dus, die ik met veel zin en enthousiasme zal aankaarten bij de NAVO in het belang van ons land en al zijn burgers”, besluit Theo Francken.