De reden is het fors toegenomen aantal aanvragen sinds juli. In november klopten 2.750 migranten aan, dat is de helft meer dan een jaar eerder. De verhoogde instroom zet het aantal plaatsen in de opvangcentra onder druk. “We zitten in crisismodus”, zegt Theo Francken, die voorrang wil geven aan minderjarigen, zwangere vrouwen en zieken. Momenteel schommelt het aantal aanvragen tussen de 100 en 110 per dag.